GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BİY393 HİSTOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı dokuların yapı ve işlevlerini tanımlamak ve lisans eğitimlerini sürdüren biyoloji bölümü öğrencilerine temel bilgiler kazandırmaktır. Ders, memeli histoloji ile ilgili olarak hem okuma ve tartışma, hem de laboratuvar çalışmaları olmak kaydıyla detaylı çalışmalar içermektedir ve sadece yapısal benzersizlikleri anlamaya göre değil, ayrıca işlevsel bağlantılar üzerine tasarlanmıştır. Dersin bitiminde başarılı öğrenciler hayvan dokularının organizasyon ve görünümlerine aşina olacaklar; fotomikrograf, preparat, dijital görüntüler ve internet kaynaklarını kullanarak normal memeli doku ve organlarının yerleşim ve tanımlanmalarını öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca histoloji alanında yerleşik özel terminoloji kullanabilecekler, esas organlardan alınan örnekleri, hücre ve bileşenleri de dahil olmak üzere ışık mikroskobu ile inceleyerek ayırt edebilecekler ve dokularla organ işlevleri arasındaki ilişkileri anlayacaklardır.


Prof. Dr. N. Alpagut Keskin


1 Memelilerin mikroskobik anatomisi hakkında kavramsal bilgi edinilmesini sağlamak
2 Temel doku ve organ yapılarının tanımlanabilmesi ve açıklanabilmesini sağlamak
3 Memelilerde farklılaşmış/özelleşmiş hücre ve doku tipleri ile, organ ve sistemlerin yapı ve işlev bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek
4 Memeli organlarının, doku tiplerinin ve farklılaşmış/özelleşmiş hücre tiplerinin mikroskobik anatomisinin gözlenebilmesi ve araştırılabilmesi
5 Temel ve uygulamalı bilimler arasında uygun bağlantıların kurulabilmesine dair temel bilgilerin edinilmesini sağlamak
6 Bilimsel literatürün okunma ve değerlendirilebilmesinde deneyim kazanılması
7 Mikroanatomi araştırmalarında kullanılanbazı teknikler hakkında bilgi edinme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Haftalık ders içeriği kısmında ayrıntılı olarak verilmiştir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş. Dokular, kavram ve sınıflandırma. Epitel doku: Yapısal özellikler, kökenleri, dağılım ve işlevi. Örtü ve bez epiteli ile salgı bezi kavramları. Epitelin histofizyolojisi.
2 Bağ dokusu: Matriksin biyokimyasal bileşenleri, fibril tipleri ve esas hücre tiplerinin morfolojik yapıları ve işlevleri. Sınıflandırma ve histofizyoloji.
3 Yağ dokusunun yapısı ve işlevleri. Kıkırdak dokusunun yapısal özellikleri, sınıflandırılması ve histofizyolojisi.
4 Kemikler ve kemik dokusu: Süngersi kemik ve kompakt kemiğin, periosteum ve endosteumun yapısı ve işlevleri. Hücre tipleri. Kemikleşme. Histofizyoloji. Eklemler.
5 Kan dokusu: Plazmanın yapısı, kan hücrelerinin sınıflandırılması. Pıhtılaşma.
6 Kan dokusu: hematopoezis ve immün sisteme genel bakış. Lenfoid doku ve organlar. bağışıklık sistemine genel bakış
7 Kas dokusu: İskelet kası. Kırmızı, beyaz ve intermediyat fibriller, miyofibriller ve miyofilamentler. Kayan filament modeli, motor innervasyon. Kalp kası ve düz kasın genel yapısı.
8 Arasınav
9 Sinir dokusu: Nöronların yapı, işlev ve sınıflandırılmaları. Gliyal hücreler ve miyelin kılıf. Aksiyon potansiyeli. Sinapslar ve nörotransmitterlere genel bakış
10 Merkezi ve çevresel Sinir Sistemi: Beyin, beyincik, omurilik, nukleuslar, ganglionlar ve periferal snirlerin genel yapı ve işlevleri. Beyin-omurilik sıvısının bileşenleri, kan-beyin bariyeri. Nöroendokrin Sistem, genel bakış
11 Kalp-damar sistemi: Kalbin yapısı ve işlevleri. Kan damarları, yapı, işlev ve sınıflandırılmaları. Solunum sistemi: Nazal boşluklar, larinks, trake.
12 Solunum sistemi: Bronş, bronşiyol ve alveollerin yapı ve işlevleri. Sindirim sistemi: Oral kavite ve farinksin yapısı ve işlevleri. Sindirim kanalı tabakaları.
13 Sindirim sistemi: Mide, ince ve kalın bağırsağın temel yapısal özellikleri ve görevleri.
14 Sindirim sistemine bağlı bezler: Karaciğer, safra kesesi ve pankreas.
15 Boşaltım sistemi: Böbrek, nefronların yapı, işlev ve sınıflandırılması. Glomerulus ve Bowmann kapsülü, yapı ve işlev.
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: A. Öber, G. Turgay İzzetoğlu, Histoloji, Nobel Yayın No: 1025, Fen Bilimleri: 28, ISBN 978-9944-77-011-8, Türkçe, İkinci Baskı, 2010. YARDIMCI KİTAPLAR: Luiz C. Junqueira and Jose Carneiro , 2005, Basic Histology, Text and Atlas, 11th Ed., McGraw-Hill Publishing. Michael H. Ross, Gordon I. Kaye and Wojiech Paulina, 2003. Histology, A Text and Atlas. Fourth Edition. Williams & Wilkins, Baltimore. Sema İşisağ Üçüncü, Gürsel Ergen, Hüseyin Arıkan, 2009. Histoloji. EÜ Yayınları, 2. Baskı, Bornova-İzmirYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Ev Ödevi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 10 10
Bireysel Çalışma 10 4 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 0 5 4 3 5 5
ÖÇ 1 5 5 4 4 5
ÖÇ 2 4 5 5
ÖÇ 3 5 5 4 5 5 4 5
ÖÇ 4 5 4 5 4 5 4 5
ÖÇ 5 3 4 5 3 5
ÖÇ 6 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek