GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1316 EKOLOJİK BİYOKİMYA Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacını ekoloji ile ilgili biyokimya konusunda temel bilgileri sağlamak oluşturmaktadır.Ders kapsamında doğal çevredeki aynı ve farklı türler arasında meydana gelen etkileşimlere ve ilgili türlerin farklı faktörlere karşı sergilemiş oldukları biyokimyasal reaksiyonlara bir genel bakış sağlanması hedeflenmiştir.


Prof. Dr. Erol AKYILMAZ


1 Ekoloji ve ekosistemlerin temel bilgisini anlayabilmek
2 Ekolojiyle ilgili biyokimya temel bilgisini tanımlayabilme
3 Organizmalar ve çevrelerinin birinin diğeriyle nasıl ilişkide olduğunu anlayabilme ve tanımlayabilme
4 Organizmaların çevrelerine bir cevap olarak kullandıkları fizyolojik mekanizmalarını tanımlayabilme becerisini kazanabilme
5 Detoksifikasyonlar ve ilgili metebolik yollar, biyotransformasyonlar ve biyodegradasyonlar,sekastrasyon, biyoakümülasyon ve biyomagnifikasyon olaylarını anlayabilme
6 Ekolojik biyokimya konusundaki bilimsel literatürü anlayabilme
7 İlgili alanda sözel ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yaşam ve ekoloji, ekolojinin temel kavramları, ekosistemler ve onların özellikleri, ekosistemlerde enerji ve madde akışı,kirlilik ve ekoloji, ekolojik biyokimyanıntemel kavramları, biyokimyasal adaptasyon, aynı ve farklı türler arasındaki kimyasal ilişki, detoksifikasyon ve ilişkili metabolik yollar, biyotransformasyon ve biyodegradasyonlar, alım, biriktirme ve yoğunlaştırma kavramları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yaşam ve ekoloji
2 Ekolojinin temel ilkeleri
3 Ekosistemler ve özellikleri
4 Ekosistemler: Enerji ve madde akışı
5 Çevre kirliliği ve ekoloji
6 Ekolojik biyokimyanın temel ilkeleri
7 Biyokimyasal adaptasyon
8 Arasınav
9 Aynı ve farklı türler arasında kimyasal iletişim
10 Detoksifikasyon ve ilgili metabolik yollar
11 Biyotransformasyon ve biyodegradasyonlar
12 Sekastrasyon kavramı
13 Biyoakümülasyon ve biyomagnifikasyon
14 Sunum
15 Sunum
16 Final Sınavı

A. Kocatas,”Ekoloji - Cevre Biyolojisi” Ege Universitesi Basimevi (2003) C.R.Towsend,M.Begon,J.L.Harper, “Essential of Ecology” Blackwell Publishing,(2002) P.Catgrave, I.Forseth,”Introductory Ecology” Blackwell Publishing,(2002) D.G.Crosby,”Environmental Toxicology and Chemistry”Oxford University Pres.(1998)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 4 2 8
Proje Hazırlama 2 5 10
Proje Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Okuma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 3
ÖÇ 2 4 5 3
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 3 4 5 4 4
ÖÇ 6 5 4
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek