GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1421 BİYOKİMYADA DENEY HAYVANLARI Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Deney hayvanlarının kullanımı biyokimya alanında çalışacak kişiler için son derece önemlidir. Bu nedenle deney hayvanları ile çalışırken dikkat edilmesi gereken temel konular, ihtiyaçlar, sağlanması gereken koşullar ve etik komite izinleri ile ilgili bilgi ve pratik çalışma alışkanlığının verilmesi dersin temel amacıdır.


Lecturer from medical school


1 Teorik bilgilere dayalı deneysel sonuçları yorumlayabilme
2 Yasal düzenlemelere uygun hayvan deney protokolleri tasarlayabilme
3 Farklı seviye ve alanlardaki inter ve intra disipliner araştırmalarda iletişim kurabilme
4 Deney hayvanlarının biyokimyasal araştırmalarda kullanımının önemini kavrayabilme
5 in vivo deneyler yapabilme ve verileri değerlendirebilme becerisi
6 Yasalara uygun hayvan deneyleri gerçekleştirebilme


Yok


Yok


Deney hayvanlarının kullanım amaçları ve seçimi, kan alma, inokulasyon, anestezi ve otopsi yöntemleri, bakım ve üretimleri.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Deney hayvanları kullanımına giriş ve genel prensipler
2 Deney hayvanı kullanımı ve üretimi ve gelişimi
3 Sağlık ve güvenlik
4 Temel biyoloji ve fizyoloji
5 Hastalık ve sağlık taramaları
6 Deney hayvanı kullanımında temel teknikler
7 Rehberli problem çözümü
8 Arasınav
9 Analjezi, anestezi ve ötanazi
10 Cerrahide temel prensipler
11 Cerrahi uygulamalar
12 Deney hayvanları kullanımında etik ve kabul edilebilitlik
13 Deney hayvanları kullanımunda uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler
14 Deney hayvanları veri tabanları
15 Rehberli problem çözümü
16 Final sınavı

Patrick F. Sharp, M.C. La Regina, “The laboratory Rat”, CRC Press, London, (1998) J. E. Harkness, J.E. Wagner, “The Biology and Medicine of Rabbits and Rodents”, Williams & Wilkins, (1995)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Laboratuvar 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 3 2 6
Tartışma 1 2 2
Rapor Hazırlama 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4 5
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek