GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1425 BİTKİ BİYOKİMYASI Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bitkilerde gerçekleşen önemli biyolojik metabolik proseslerin kimyasal temeli ve biyokimyasal mantığının verilmesi amaçlandı.


Prof. Dr. Seçil ÖNAL


1 Bitkilerde su alımı ve transportunda görev yapan fizyolojik mekanizmaları ve besin taşınımını açıklayabilme
2 Tamamlayıcı metabolik yollar arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
3 Bitkilerde karbon metabolizmasına etki eden çevresel faktörleri kavrayabilme
4 Bitki doğal ürünlerini ve savunma mekanizmasındaki rollerini tanımlayabilme
5 Hücresel düzeyden başlayarak bitkilerde dokular, doku sistemleri ve organların organizasyonunu kavrayabilme
6 Bitki büyümesi ve gelişimini tanımlayabilme
7 Bitkilerde büyüme regülatörlerinin (hormonlar) majör etkileri ve fizyolojik mekanizmalarını tanımlayabilme ve karşılaştırabilme
8 Bitki biyokimyası ile ilgili özelleşmiş deneysel çalışmaları planlayabilme ve gerçekleştirebilme


Yok


Yok


Bitki biyokimyasına giriş, bitkilerin kimyasal bileşenleri, sentezleri ve anahtar metabolik proseslere katılımları ve sentezlerinin regülasyonu, bitki büyüme ve gelişiminin biyokimyası, sinyal iletimi, bitki hormonları, fotosentez, Kalvin çevrimi, solunum, azot ve nitrat metabolizması, sülfat asimilasyonu, fotoasimilatların transportu, depo ve yapısal karbohidratların sentezi ve mobilizasyonu, lipid biyosentezi ve gliserolipidler, sekonder metabolitler, sekonder metabolitlerin sentezi ve fonksiyonları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Özelleşmiş bitki hücresi organellerinin yapısı ve organellere biyokimyasal bakış; hücre, primer ve segonder hücre duvarları, plazmodezmata, vakuoller, meristamik hücreler ve karakteristik özellikleri
2 Bitkilerde su oranı; suyun rolü, adsorpsiyon ve absorbsiyon, su iletimi ve terleme, su dengesi ve stres, bitkinin biyotik ve abiyotik strese cevabı
3 Mineral metabolizması; esansiyel mineraller, inorganik ve organik maddelerin absorbsiyonu ve taşınımında çeşitli minerallerin rolü
4 Fotosentez; tarihsel gelişimi, fotosentezde görev yapan organellerin yapısı, kloroplastlarda elektron transferi ve mitokondriyal elektron transport zincirinden farkı
5 Fotosistemler; ışık reseptörleri ve ışık toplayıcı kompleksler, fotosistemler arasında enerji transferi, ferrodoksin, plastosiyanin, plastokinon ve karatenoidler
6 Tilakoid elektron transport zinciri ve fotofosforilasyon, CO2’in indirgenmesi, C3, C4 ve CAM metabolizması, ışık ve karanlık reaksiyonları, fotorespirasyon
7 Sekonder bitki metabolizmasının özellikleri, fenolik asit, tannin, lignin, flavonoid pigmentler, yüzey vaksları, kütin ve suberin oluşumu ve fonksiyonları, bitki koruyucu vakslar ve terpenler
8 Ara Sınav
9 Bitkilerde sinyal iletimi; bitki savunmasında sinyal molekülleri, sinyal iletimi
10 Bitki hormonları; büyümeyi regüle eden maddeler ve etki mekanizmaları, auksin, giberelin, sitokinin, etilen, absisik asit, brassinosteroid ve jasmonatların kimyası, fizyolojisi, sentezi, transportu ve regülatör prosesleri
11 Azot metabolizması; nitrat alınımı, nitrat asimilasyonu, nitrat redüktaz ve nitrit redüktazın yapısı ve fonksiyonları, nitrat asimilasyonunun regülasyonu, biyolojik azot fiksasyonu ve azot fiske edici organizmalar, nitrogenaz kompleksinin yapısı ve fonksiyonu
12 Sülfat metabolizması; sülfat alınımı, sülfat asimilasyonu, sülfit redüktazın yapısı ve fonksiyonu
13 Fotoasimilatların transportu, floemlerden transport, sink dokuları, glikolitik yol
14 Lipid metabolizması; membran bileşeni ve karbon deposu olarak gliserolipidler, depo maddesi olarak triaçilgliseroller, tohum çimlenmesi ve karbohidrat sentezi
15 Lipid metabolizması; tohum çimlenmesi ve karbohidrat sentezi
16 Final sınavı

B. Buchanan, W. Gruissem, R. Jones, Biochemistry and Molecular Biology of Plants, ASPP 2000 H.W. Heldt, Plant Biochemistry, Academic Press(3rd edition) 2004 P.J. Lea, R.C. Leegood, Plant Biochemistry and Molecular Biology, Wiley(2nd edition) 1999 J.A. Bryant, Plant Carbohydrate Biochemistry, BIOS Sci. Publ. 1999


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 5 3
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 4 3
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 5 4
ÖÇ 6 5 4 3
ÖÇ 7 5 4 3
ÖÇ 8 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek