GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1427 GENEL VİROLOJİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Viroloji hızlı gelişen bir bilim dalıdır. İnsan dahil hayvanlarda ve bitkilerde çok önemli hastalıklara sebep oldukları için yoğun olarak çalışılmaktadırlar. Hücre kültürü, virus saptama ve canlı aşıların geliştirilmesi ile viroloji hücre ve moleküler biyoloji ve moleküler genetik alanlarına çok büyük katkılar sağlamıştır( örneğin, mRNA capping and polyadenilasyonu, reverse transkriptasyon, hücresel onkogenesis, intronlar, RNA transkriptlerinin işlenmesi v.s.) Bu kapsamda, viroloji dersinin amacı öğrencilere virüs sınıflandırması, bakteriyofajlar, viral hastalıklar, viroid ve prionlar hakkında detaylı bilgi vermektir.


Prof. Dr. İhsan YAŞA


1 1. Virus yapısı ve sınıflandırması konusunda temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilme
2 2. Virus çoğalmasını anlayarak uygulamalı bilimlerdeki önemini kavrayabilme.
3 3. Viral teori ve uygulamaları endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.
4 4. Canlılığı tehdit eden viral ve virus altı partikülleri öğrenebilme
5 5.Virusların temel ve uygulamalı bilimlerdeki model organizmalar olduğunu kavrama.
6 6. Konuyla ilgili güncel yayınları takip edebilme.
7 7. Virus ve virus hastalıkları hakkında elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme.
8 8. Deneysel mantık, analitik düşünce, nicel analiz ve problem çözümü arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme.
9 9.Viral aşılar ve üretimleri hakkında bazı temel bilgileri öğrenebilme.

Birinci Öğretimyok


Virüs partikülünün yapısı, virüslerin sınıflandırılması, RNA ve DNA virüslerinin çoğalması,Bakteriofajlar (T4, T7, Mu, Lambda, MS2), Archaefajlar, Cyanofajlar, TMV,Influenza,Tümor virüsleri, Retrovirusler,HepaDNA virusleri,Viroid ve Prion hastalıkları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1 Virüs, Virion tanımı ve Virüs sayımı
2 2 Viral replikasyon ve sınıflandırma. Prokaryot virüslerine giriş
3 3 MS2 ve ØX174 bakteriyofajları
4 4 M13 ve T4 bakteriyofajları
5 5 T7 ve Mutatör faj Mu
6 6 Bakteriyofaj Lambda ve bitki virüsleri (TMV ve Chlorella virüsü)
7 7 Eukaryot virüsleri: Poliovirüs, Coronavirüs , Öğrenci Sunumları
8 8 Ara sınav
9 9 Rhabdovirüsler, Orthomyxovirüsler (İnfluenza)
10 10 Reovirüsler, Polyomavirüsler :SV40
11 11 Herpesvirüsler ve Poxvirüsler
12 12 Adenovirüsler ve Retrovirüsler
13 13 Hepadnavirüsler ve Viroid
14 14 Prionlar Antiviraller
15 15 Öğrenci Sunumları
16 16 Final Sınavı
17

DERS KİTABI: Dimmock,N.C., Easton, A.J., Leppart, K.N., “Introduction to Modern Virology” 6th Edition, Blackwell Publishing Ltd,MA.USA,2007. YARDIMCI KİTAPLAR: Mahy,B.W.j.,Kangro,H,”Virology Methods Manual”Academic Press Ltd., CA,USA 1996. Madigan, M.T and Martinko, J.M. “Biology of Microorganisms” 11th Ed. Pearson. USA. 2006Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 12 12
Final Sınavı 1 12 12
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 2 4
Rapor Sunma 2 1 2
Proje Hazırlama 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
Okuma 7 2 14
Rapor 2 1 2
Ev Ödevi 3 2 6
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 4 3 4 4 1 5 3 1 1
ÖÇ 2 5 5 3 4 5 1 4 4 1 1
ÖÇ 3 4 5 4 4 4 5 4 1 3 4 1
ÖÇ 4 5 5 4 4 4 5 4 1 4 4 1
ÖÇ 5 4 5 5 2 1 1 3 1
ÖÇ 6 4 5 5 4 5 3 4 1 4 5 1
ÖÇ 7 4 1 5 1
ÖÇ 8 4 1 1
ÖÇ 9 4 5 1 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek