GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1431 DOKU BİYOKİMYASI Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin epitel, bağ, yağ, kemik, kas ve sinir dokularında gerçekleşen dokuya özgü biyokimyasal reaksiyonları kavrayabilmesi ve bu dokuların metabolizmaları arasındaki benzerlikleri, farklılıkları yorumlayabilmesidir.


Doç. Dr. Serap EVRAN


1 Dokuların metabolizması ile ilgili temel kavramları hatırlayabilme
2 Dokuya spesifik olan biyokimyasal reaksiyonları yazabilme
3 Dokularda metabolik yollarda meydana gelen farklanmaları kavrayabilme
4 Organları oluşturan dokularda gerçekleşen reaksiyonların, organın fonksiyonu için önemini kavrayabilme
5 Her bir dokudaki yapı-fonksiyon ilişkisini yorumlayabilme
6 Dokuların metabolizması ile ilgili bilgileri “yapay dokular “ gibi güncel alanlarda kullanabilme


Yok


Yok


Epitel, bağ, yağ, kemik, kas ve sinir dokularının metabolizması; karaciğer, böbrek ve beyinde gerçekleşen spesifik biyokimyasal reaksiyonlar; doku düzeyinde metabolik regülasyon.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Doku, organ ve sistem tanımı. Dokuların farklılaşması. Epitel dokunun sınıflandırılması ve görevleri. Epitel dokunun polarize olma özelliği ve bunun fonksiyonel önemi. Endotel, prostaglandinler ve NO. Epitelyum hücrelerinin proliferasyon yeteneği. Epitel doku kanserleri ile epitel dokunun bölünme hızı arasındaki ilişki. Epitel hücrelerinde madde transportu.
2 Bağ dokusunun fonksiyonları, genel özellikleri ve sınıflandırılması. Ekstraselüler matriks bileşenleri. Ekstraselüler matrikste bulunan fibröz proteinler ve protein-karbohidrat kompleksleri. Kollajen biyosentezi.
3 Glikozaminoglikanların ve proteoglikanların yapısı. Proteoglikanların sentezi ve degradasyonu. Adhezyon proteinleri. Matriks metalloproteinazlar.
4 Kemik dokusunun genel özellikleri. Kemik doku matriksi. Kollajen ve minerallerin kemik doku için önemi. Osteoklast ve osteoblast hücresinde gerçekleşen enzimatik reaksiyonlar ve bu reaksiyonların regülasyonu. Kemik dokuda kalsiyum düzeyinin hormonal regülasyonu ve kemiğin “yeniden modellenme” reaksiyonları. Kemikte mineralizasyon. Kıkırdak dokunun genel özellikleri.
5 Yağ dokusunun genel özellikleri. Beyaz ve kahverengi yağ dokusu. Yağ dokusu hücresi içinde gerçekleşen enzimatik reaksiyonlar ve bu reaksiyonların hormonal regülasyonu. Yağ dokuda trigliserid biyosentezi ve depolanması. Yağ dokusunun endokrin fonksiyonları. Leptin ve obezitedeki rolü.
6 Kan dokusunun fonksiyonları. Hem metabolizması. Eritrositlerde glikoliz ve pentoz fosfat yolu. Serbest radikallerin oluşumu, süperoksid dismutaz ve glutatyon reaksiyonları. Katalaz, glutatyon peroksidaz ve glutatyon redüktaz tarafından katalizlenen reaksiyonlar. Eritropoez. Folat metabolizması. Nötrofil ve monositlerde serbest radikal oluşumu.
7 Kas dokusunun sınıflandırılması ve genel özellikleri. Kas kasılmasında önemli proteinler. Kas kasılmasının biyokimyasal mekanizması. Kreatin fosfat metabolizması. Kas dokuda glikoliz ve glukoneojenezin regülasyonu. Dinlenme ve ekzersiz durumunda kas dokuda enerji kaynaklarının kullanımı. Kas dokuda enerji metabolizması.
8 Ara sınav
9 Sinir dokusunun genel özellikleri. Sinir dokusu hücreleri. Kan-beyin bariyeri. Beyinde madde geçişi için özel transport sistemleri. Aksiyon potansiyeli sonucu nöronda gerçekleşen biyokimyasal olaylar.
10 Beyin ve periferal sinir sisteminde lipid biyosentezi. Beyinde enerji metabolizması. Nörotransmiterlerin genel özellikleri.
11 Nörotransmiterlerin sentez ve degradasyon reaksiyonları. Hipoglisemi ve hipoksi durumunun beyine olumsuz etkileri.
12 Karaciğer biyokimyası. Karaciğerin biyosentez fonksiyonları. Detoksifikasyon. Alkol metabolizması.
13 Böbrek biyokimyası. Böbrek glomerular ve tubular fonksiyonları. Glukoz ve sodyum reabsorbsiyonunun biyokimyası.
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final sınavı

Reed, S. (2008). Essential Physiological Biochemistry: An Organ-Based Approach.Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim Johnson, L. (2003). Essential Medical Physiology. Academic Press, New York. Metzler, D. (2003). Biochemistry:The Chemical Reactions of Living Cells. Academic Press, New York.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 1 5 5
Rapor Hazırlama 1 9 9
Seminer 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 14 2 28
Ev Ödevi 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 4 4 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 3 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek