GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM410 ATIK DEĞERLENDİRMESİ VE ARITMA YÖNTEMLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencinin atık arıtma ve atıkların nasıl değerlendirilebileceği hakkında genel bilgi ile donatılması dersin temel amacıdır.


Doç. Dr. Alper AKKAYA


1 Atık arıtımı ile ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme
2 Atıkların arıtımını öğrenebilme
3 Sıvı/katı atıklar için arıtım stratejilerini kavrayabilme ve anlayabilme
4 Atıksu arıtım yöntemlerini öğrenebilme
5 Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtım yöntemlerini anlayabilme
6 Çamur arıtım yöntemlerini kavrayabilme ve anlayabilme
7 Atık suyun geri kazanımını öğrenebilme
8 Katı atıkların toplanmasını ve bunların karakterize edilmesini öğrenebilme
9 Katı atıkların toplanmasını ve bunların karakterize edilmesini öğrenebilme

Birinci Öğretim


none


none


Sıvı ve katı atıkların arıtma stratejilerinin planlanması, atık su arıtım teknikleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ileri arıtım yöntemleri ve atıkların değerlendirilmesi, katı atıkların toplanması ve karakterizasyonu, katı atık arıtım yöntemleri ve değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sıvı ve katı atıkların arıtma stratejilerinin planlanması
2 Atık su arıtım teknikleri
3 Atık su arıtımı için fiziksel yöntemler
4 Atık su arıtımı için kimyasal yöntemler
5 Atık su arıtımı için biyolojik yöntemler
6 Atıkların değerlendirilmesi
7 Çamur arıtım yöntemleri
8 Arasınav
9 Çamur arıtım yöntemleri ve atıkların değerlendirilmesi
10 Katı atıkların toplanması
11 Katı atıkların toplanması ve karakterizasyonu
12 Katı atıkların arıtım yöntemleri ve değerlendirilmesi
13 Proje sunumu
14 Proje sunumu
15 Proje sunumu
16 Final sınavı

Handbook of Pollution Prevention and Cleaner Production Vol. 3: Best Practices in the Agrochemical Industry by Nicholas P Cheremisinoff Consulting Engineer and Paul Rosenfeld, 2010. Toprak, H., Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları, DEÜ Yayınları, İzmir, 1996. Kanti L. Shah, Basics of Solid and Hazardous Waste Management Technology, 1999. Uslu, O., Türkman A., Su Kirliliği ve Kontrolü, T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlük Yayınları Eğitim Dizisii İzmir, 1987. http://www.gerikazanim.metu.edu.tr http://Environmental-Expert.com http://www.accepta.comYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

none


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 2 15 30
Proje Sunma 2 1 2
Makale Kritik Etme 2 4 8
Okuma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 99

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 3 5
ÖÇ 6 3 4 2
ÖÇ 7 5 4
ÖÇ 8 3 2 4 5
ÖÇ 9 3 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek