GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM404 TECHNICAL INVESTIGATION Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


İngilizce


Bu inceleme dersinde, endüstriyel işletmelerin ziyareti hedeflenmiştir. Bu yolla öğrencilerin teorik derslerde gördükleri temel bilgileri, ilgili endüstriyel firmalardaki uygulamalarını (üretim, kalite kontrol vb.) yerinde görme olanağının sağlanması amaçlanmıştır.


Biyokimya Bölümü Öğretim Üyeleri


1 Teorik edinilen bilgilerinendüstriyel alanlara integre edebilme ve katkılarını geliştirebilme
2 Endüstriyel bazda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme
3 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
4 Endüstriyel işletmelerde kalite konularında bilinc sahibi olabilme
5 Meslektaşları ile iletişim kurabilme ve bireysel davranma/karar verebilme becerisi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uygulama Endüstriyel firmalar ile ilgili literatür taraması
2 Uygulama Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama
3 Uygulama Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama
4 Uygulama Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama
5 Uygulama Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama
6 Uygulama Rapor sunumu
7 Uygulama Tartışma
8 Arasınav Arasınav
9 Uygulama Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama
10 Uygulama Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama
11 Uygulama Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama
12 Uygulama Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama
13 Uygulama Tartışma
14 Uygulama Rapor sunumu
15 Uygulama Rapor sunumu
16 Final sınavı Final sınavı

İlgili öğretim üyesi ile irtibat kurunuz.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 14 3 42
Tartışma 2 3 6
Gözlem 8 3 24
Rapor Hazırlama 8 1 8
Rapor Sunma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 115

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek