GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM412 BIOMATERIALS Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


İngilizce


Biyopolimeler ve Biyomateryaller çok farklı kullanım ve özelliklere sahip modern materyallerdir. Bu derste biyomateryaller temel düzeyde tanımlanarak, uygulama alanları ve kullanımları açısından önemi vurgulanacaktır. Bu konuda öğrencinin ileriye yönelik farklı bir uygulama alnında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.


Prof. Dr. Cenk SELÇUKİ


1 Biyomateryal ve ilgili kavramların öğrenilmesi
2 Biyomateryallerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kavranması
3 Polimer ve biyopolimerlerin doğal ve sentetik üretim ve sentez mekanizmalarının anlaşılması
4 Biyomateryallerin nasıl üretildiğinin anlaşılması
5 İmmünite ve biyomateryalin özellikleri arasındaki ilişkinin anlaşılması
6 Çeşitli biyomateryallerin (implant, protez vb.) yapıları ile kullanım alanları arasındaki ilişkilerin kavranması
7 Bireysel ve grup çalışması yapabilme
8 Çağdaş sonuçları takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyopolimerlerin tanımı, polimer yapı ve özellikleri, polimerleşme mekanizmaları, biyopolimerlerin biyolojik ve endüstriyel üretimleri ve sentezleri, biyomateryallerin tanımı, sınıflandırılması, biyouyumluluk, polimerik biyomalzemeler, biyobozunur polimerler, implantlar, immünite, biyopolimerlerin ve biyomateryallerin uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyo- ve Biyouyumlu Malzemelerin Tanımı, Biyotepkisizlik ve Biyoaktivite
2 Tıbbi Malzemelerin Sınıflandırılması
3 Polimerik Malzemeler-I
4 Polimerik Malzemeler-II
5 Elastomerler
6 Metal ve Alaşımlar
7 Seramik
8 Arasınav
9 Cam
10 Hidrojeller-I
11 Hidrojeller-II
12 Dişçilikteki Uygulamalar
13 Biyobozunur Polimerler
14 Kardiyolojideki Uygulamalar
15 Tıbbi Cihaz Geliştirilmesi
16 Final sınavı

B. D. Ratner, A. S. Hoffman, F. J. Schoen, J. E. Lemons, Eds. Biomaterials Science 2.Ed, Elsevier Academic Press, (2004) R. Narayan, Ed., Biomedical Materials, Springer, (2009) Sujata V. Bhat, Biomaterials, Springer, (2002) E. Chiellini, J. Sunomoto, C. Migliaresi, R. M. Ottenbrite, D. Cohn, Eds., Biomedical Polymers and Polymer Therapeutics, Kluwer Academic Publishers, (2002)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Okuma 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 127

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 5 4
ÖÇ 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 4 5 4
ÖÇ 7 4 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 8 4 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek