GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BİY001 MODERN BİYOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin temel Biyoloji öğretiminde moleküler mekanizmalar konusunda fikir sahibi olmalarını, biyolojik sistemlerin işlevlerini detaylı olarak kavramalarını sağlamaktır.1 Temel Biyoloji öğretiminde moleküler mekanizmalar konusunda fikir sahibi olmak
2 Transkripsiyonu öğrenmek
3 Translasyonu öğrenmek
4 DNA Replikasyonunu öğrenmek
5 Moleküler biyolojinin temel yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak
6 Biyoinformatik kavramları tanımak
7 Entrez veri tabanlarını ve kullanımını anlamak, BLAST ve karşılaştırmalı eşleştirme yapmayı öğrenmek

Birinci Öğretim


Genel Biyoloji dersini almış olmak önerilir.


YokHafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel Moleküler Biyolojiye giriş Makro-Mikro moleküller
2 Şekerler, DNA, RNA yapısı, Genlerin yapısı, Prokaryotlarda, ökaryotlarda operon
3 Genel Transkripsiyon mekanizması ve faktörleri, RNA polimeraz, mRNA, tRNA,
4 Özel Transkripsiyon mekanizmaları ve faktörleri, doku özgül ekspresyon, transkripsiyon faktörlerinin tanımlanması
5 Translasyonun makro molekülleri, Ribozomlar, mRNA işlenmesi mekanizmaları
6 Replikasyonun mekanizması ve faktörleri,
7 Replikasyonun mekanizması ve faktörleri, animasyonlar
8 Ara sınav
9 Moleküler Biyolojik teknikler ve Genetik mühendislik,
10 DNAnın işlenmesi, Restriksiyon enzimleri, Klonlama,
11 Veritabanları
12 BLAST
13 Karşılaştırmalı eşleştirme (Pairwise comparison)
14 Çoklu eşleştirme
15 Biyoinformatik Araçları
16 Final sınavı

Hücrenin Moleküler Biyolojisi, Alberts, Johnson, Lewis, Raf, Roberts, Walter. TUBA çevirisiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek