GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ001 NANOTEKNOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Nanoteknoloji hakkında genel içerikli bilgi edinmek, güncel nanoteknolojik aygıtlar ve üretim tekniklerini öğrenmek, Bu aygıtların çalışma prensiplerini temel seviyede öğrenmek ve uygulamaları hakkında bilgi edinmek1 Güncel teknoloji uygulamalarını kavrayabilme
2 Güncel hassas teknolojiler ile ilgili terminolojiyi tanıma
3 Güncel bilimsel konuları araştırabilme ve anlayabilme
4 Ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel gelişmeleri takip edebilme
5 Nanoteknoloji ile ilgili güncel bilimsel konuları uluslararası ortamlarda tartışabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Nanoteknolojiye giriş; Nanoteknolojik aygıtların özellikleri ve malzeme üretim teknikleri; Nano boyutlarda görüntüleme yöntemleri (temel seviye AFM ve SEM); Nanoteknolojik aygıtlar ve kullanım alanları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Nanoteknolojiye giriş
2 Milimetreden nanometreye karşılaştırma
3 Nano boyutlarda malzeme özellikleri
4 Nanoteknolojik malzeme üretim teknikleri -1
5 Nanoteknolojik malzeme üretim teknikleri -2
6 Nano boyutlarda analizlere giriş
7 Arasınav
8 AFM sisteminin çalışma prensibi (temel düzey)
9 SEM sisteminin çalışma prensibi (temel düzey)
10 Nano aygıtların özellikleri
11 Nano-Aygıt üretim yöntemlerine giriş
12 Nano aygıtların kullanım alanları
13 Araştırma Konusu belirlenmesi ve grupların oluşturulması
14 Ödev sunumları ve tartışmalar Ödev sunumları ve tartışmalar Final Sınavı
15 Ödev sunumları ve tartışmalar
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Yok YARDIMCI KİTAPLAR: Nanoteknoloji ve nanofizik Kitapları, Bilimsel dergiler ve Bilimsel içerikli web sayfalarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 14 2 28
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek