GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM001 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Kimyanın temelini ve günlük hayatımızdaki yerini ve kimyanın insan yaşamı üzerindeki fayda ve zararlarını anlamasını sağlamak.


Prof.Dr. Yurdanur AKGÜL


1 Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
2 Kimya bilgisini ve kavramlarını çevre, sağlık, tekstil, gıda, enerji, tarım gibi alanlarda çözüm üretebilmede uygulayabilme
3 Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme
4 İlgili konularda kaynak tarayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kimyanın Dili: Asitler ve Bazlar, Organik Kimya, Polimerler, Gıdalar ve Katkı Maddeleri, Tarım Kimyasalları, İlaç Kimyası, Ev Temizlik Kimyasalları, Kozmetik.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimyanın Dili: Asitler ve Bazlar, deneysel tanımlanmaları, kuvvetli ve zayıf asitler/bazlar
2 Günlük hayatımızda kullanılan asitler ve bazlar, antiasitler, asit yağmurları
3 Organik Kimya Alkanlar, alkenler ve alkinler, kullanım alanları ve zararları, klorlanmıs hidrokarbonların kullanım alanları ve zararları, aldehit, ketonların kullanım alanları ve zararları
4 Organik Kimya: Karboksilik asit, alkol, fenol, eterler, esterler ve kullanım alanları, azot içeren organik bileşikler kullanım alanları ve zararları
5 Polimerler: Polimer ve kopolimer, polimerizasyon, katılma polimerizasyonu, kondenzasyon polimerizasyonu, kauçuk ve diğer elastomerler
6 İlaç kimyası: Ağrı kesiciler, antibakterial ilaçlar, virüsler ve antiviral ilaçlar, kansere karşı ilaçlar, anestetikler, depresantlar, narkotikler
7 Sorular ve Cevaplar
8 Ara Sınav
9 Gıda: Tatlı Kimyasallar, karmaşık karbohidratlar, nişaşta ve selüloz, proteinler, mineraller
10 Gıda: Yağlar, kolesterol ve insan sağlığı, vitaminler, ketozis ve asidozis, gıda katkı maddeleri, yiyeceklerimizdeki zehirler
11 Ev temizlik kimyasalları: Temizliğin tarihçesi, sabun, sentetik deterjanlar, çamaşır makinesi deterjanları, bulaşık makinesi deterjanları
12 Ev temizlik kimyasalları: Genel amaçlı temizleyiciler, özel amaçlı temizleyiciler, çözgenler, boyalar ve vakslar
13 Kozmetik: Kişisel bakım ürünleri, diş macunu, parfüm, kolonya ve after-shave, saç kimyası
14 Tarım Kimyası: Doğal ve yapay gübreler, insektisitler, herbisitler, defoliantlar, zehirler
15 Yaşamımızda yer alan kimyasallar ile ilgili güncel konular. Sorular ve Cevaplar.
16 Dönem Sonu Sınavı

Chemistry For Changing Times, John W. Hill, Terry W. McCreary, Doris K. Kolb ISBN-13: 978-0321750877Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Rapor Hazırlama 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 34 34
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 4 5 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 3 5 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek