GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2303 BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin genel anlamda biyoteknolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve uygulama alanları hakkında bilgilendirilmesi ve bilimsel anlamı dışında ekonomik, sosyal, etik ve politik yaklaşımların kazandırılması


Prof. Dr. Suna TİMUR


1 Biyoteknolojik uygulamaların temellerini kavrayabilmekde temel bilgileri kullanabilme becerisi
2 Biyomoleküllerin yapı, fonksiyon ve organizmal fonksiyonlarını anlayabilme
3 Farklı biyomolekülleri tanıyabilme ve yaşam için vazgeçilmez özelliklerini anlayabilme becerisi
4 Genetik bilgi depolanması, aktarımı ve gen ekpresyonunu regülasyonunu ve bunların Rekombinant protein üretiminde, gen tedavisinde kullanım potansiyellerini, moleküler biyolojik yaklaşımları kavrayabilme
5 Biyoteknolojik proseslerin temelini anlayabilme
6 Biyoteknolojinin günlük hayattaki önemini kavrayabilme
7 Biyoteknolojik çalışmalarda yeniliklere vakıf olabilme ve interdisipliner yaklaşımları kavrayabilme
8 Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve teorik çalışmalarda grup ve bireysel çalışma yapabilme becerisi.
9 Etik ve sosyolojik etik konularında bilinc sahibi olabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyoteknolojiye giriş, Gen ve Genom kavramları, Proteinler, Mikrobiyal biyoteknoloji, Tarımsal biyoteknoloji, Medikal biyoteknoloji, Genetik manuplasyonların tarihçesi, Biyoremediasyon, Hayvansal biyoteknoloji, Bilimsel, Ekonomik, Sosyal, Etik ve Politik kavramların anlaşılabilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyoteknolojinin tanımı, tarihi ve genel kavramlar
2 Klasik biyoteknolojik yaklaşımlar
3 Modern Biyoteknolojik yaklaşımlar
4 Gen ve genom kavramları
5 Proteinler, Protein ekspressiyonu, Rekombinant proteinler
6 Mikrobiyal Biyoteknoloji
7 Bitki Biyoteknolojisi
8 Ara sınav
9 Hayvansal Biyoteknoloji
10 Tarımsal Biyoteknoloji
11 Biyoremediasyon ve su biyoteknolojisi
12 Medikal Biyoteknoloji
13 Biyoteknoloji ve Etik
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

Lehninger Principles of Biochemistry”, 5 th Edn. Palgrave Macmillan, (2008) Voet D., Fundamentals of Biochemistry: Life at the molecular Level.(2008) W.J.Thieman and Michael A. Palladino “Introduction to Biotechnology”, Pearson Education, San Francisco, CA (2004).



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 15 15
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4 4 5
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 5 5
ÖÇ 7 5 4
ÖÇ 8 4 5
ÖÇ 9 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek