GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2305 ENZİM TEKNOLOJİSİ Ders 3 5 7,00

Lisans


Türkçe


Enzim teknolojisinin temel kavramlarının ve uygulamalarının verilmesi amaçlandı.


Prof. Dr. Seçil ÖNAL


1 Enzimleri belirtebilme ve sınıflandırabilme
2 Enzim aktivitesine etki eden faktörleri belirleyebilme ve değerlendirebilme
3 Enzimlerin katalitik aktivitesini tayin edebilme
4 Enzim üretimi ve saflaştırılması hakkında bilgilenebilme
5 Enzim immobilizasyonu proseslerini değerlendirebilme
6 Enzim immobilizasyon metodlarını tartışabilme ve kıyaslayabilme
7 Enzimleri endüstriyel düzeyde kullanabilme
8 Endüstride kullanılan enzim reaktörlerinin türlerini kıyaslayabilme
9 Bilimsel araştırma sonuçlarını değerlendirebilme, karşılaştırabilme ve yorumlayabilme
10 Enzim teknolojisi alanında bir konuda proje ve sunum hazırlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Enzim teknolojisine giriş, enzimlerin yapısı ve fonksiyonları, enzim katalizinin prensipleri, enzim kinetiğinin temelleri, endüstriyel enzimlerin üretimi ve saflaştırılması, enzim reaktörleri, enzimlerin endüstriyel uygulamaları, biyosensörler, enzim teknolojisindeki son gelişmeler


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enzim teknolojisine giriş; tanımı, amaçları ve tarihsel gelişimi
2 Enzimler; enzimolojiye giriş, enzimlerin yapısı, sınıflandırılması ve adlandırılması, enzimlerin genel karakteristikleri, enzim katalizi, enzim aktivitesi ve aktivite birimleri, aktiviteye etki eden faktörler
3 Enzim kinetiği; tekli substrat kinetiği, Michaelis Menten eşitliği, Lineweaver Burk diyagramı, kinetik değerlerin tayini
4 Enzimlerin üretimi ve saflaştırılması 1; enzim kaynakları ve kaynak seçimi, mikrobiyal enzim üretiminin avantajları, enzim izolasyon tekniklerinin seçimi ve izolasyon
5 Enzimlerin üretimi ve saflaştırılması 2; Enzim saflaştırmada kromatografik metodlar, büyük ölçekli endüstriyel kromatografi, enzim formulasyonu
6 Enzimlerin ekonomik önemi ve genel kullanım alanları
7 Enzimlerin biyotransformasyonlarda, gıda, yem, deterjan, tekstil, deri sanayilerinde ve medikal alanda kullanımları
8 Ara Sınav
9 Enzim immobilizasyonu; immobilizasyona genel bakış, enzim immobilizasyon metodları
10 İmmobilize enzimlerin endüstriyel uygulamaları
11 Enzim reaktörleri 1; batch ve sürekli enzim prosesleri reaktörleri
12 Enzim reaktörleri 2; reaktör türünün seçimi, ideal reaktör sistemleri
13 Biyosensörler; biyosensörlere giriş, genel özellikleri ve türleri, enzim sensörleri ve endüstriyel uygulama alanları
14 Enzim teknolojisinde son gelişmeler
15 Enzim teknolojisinin geleceği
16 Final sınavı

M. Chaplin, C. Bucke, Enzyme Technology, Cambridge University Press 1990 K. Buchholz, V. Kasche, U.T. Bornscheuer, Biocatalysis and Enzyme Technology, Wiley VCH, 2005 H.A. Kirst, W.K. Yeh, M.J. Zmijewski, Enzyme Technologies for Pharmaceutical and Biotechnological Applications Marcel Dekker 2001 A.S. Bommarius, B.R. Riebel, Biocatalysis Wiley VCH, 2004Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 75
Laboratuvar 1 25
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Okuma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 95

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 3 4 4 4 3
ÖÇ 3 3 4 5
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 5 4 3 2
ÖÇ 6 5 4 3 2
ÖÇ 7 5 4 2
ÖÇ 8 5 3 4
ÖÇ 9 4 5 3
ÖÇ 10 5 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek