GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2307 STAJ Ders 3 5 1,00

Lisans


Türkçe


20 iş günlük staj döneminde öğrencilerin pratik yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Burcu OKUTUCU


1 Lisans eğitiminde kazandığı bilgiyi pratikte uygulayabilme
2 Profesyonel hayatta karar verme, insiyatif kullanabilme becerisi kazanabilme
3 Kişisel iletişim becerisini geliştirebilme
4 Grup çalışmasına katılma becerisini kazanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Öğrencilerin resmi veya özel kurumlarda aktif bir şekilde çalışarak staj yapması. Staj kuralları ve detayları hakkında bölümden bilgi alınması gerekmektedir. Öğrenciler staj süresinin bitiminde staj aktivitelerini özetleyen bir rapor hazırlamak zorundadırlar. Staj raporu staj komisyonu tarafından değerlendirilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mesleki Uygulama
2 Mesleki Uygulama
3 Mesleki Uygulama
4 Mesleki Uygulama
5 Mesleki Uygulama
6 Mesleki Uygulama
7 Mesleki Uygulama
8 Mesleki Uygulama
9 Mesleki Uygulama
10 Mesleki Uygulama
11 Mesleki Uygulama
12 Mesleki Uygulamam
13 Mesleki Uygulama
14 Mesleki Uygulama
15 Mesleki Uygulama
16 Genel DeğerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 1 15 15
Laboratuvar 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 30

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 3 5 5 5 4 4
ÖÇ 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek