GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2302 BİYOKİMYA-III Ders 3 6 6,00

Lisans

1 Homeostasis ve regülasyon mekanizmaları arasında ilişki kurabilme ve homeostasis konusunda ayrıntılı düşünebilme becerisini kazanma
2 Hücresel sinyal iletim mekanizmalarını anlayabilme
3 Hücre ve dokular arasındaki sinyal ilişkisini anlayabilme
4 Hücrelerdeki metabolizmayı etkileyen hormon sinyalleri gibi dış proseslerin etkisini metabolizmanın farklı yollarının regülasyonunun nasıl integre edildiğinin ilişkisini anlayabilme becerisinin kazanılması
5 Metabolik regülasyon ve enzimler arasındaki ilişkinin kurulabilmesi
6 Metabolik regülsyon ve gen regülasyonu arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi
7 Bir enerji kaynağı olarak glikolitik yol ve glukoz metabolizmasının regülasyonu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunması
8 Ders kapsamındaki konularda laboratuar becerisi ve verilerin değerlendirilmesi yeteneğinin kazanılması[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Homeostasis:Termoregülasyon, osmoregülasyon, ekskresyon
2 Homeostasis:Sıvı elektrolit ve asit- baz dengesinin düzenlenmesi
3 Metabolizma ve enerji dengesi
4 Metabolizma ve enerji dengesi
5 Metabolik regülasyon ve hormonlar
6 Metabolik regülasyon ve hormonlar
7 Hormon reseptörleri ve sinyal iletimi
8 Arasınav
9 Hormon reseptörleri ve sinyal iletimi
10 Lac, Trp ve Ara operonları
11 Ökaryotik gen ekspresyonunun kontrolü
12 Metabolik regülasyonda enzim aktivitesinin kontrolü
13 Metabolik regülasyonda enzim aktivitesinin kontrolü
14 Metabolik regülasyonda enzim aktivitesinin kontrolü
15 Metabolik regülasyonda enzim aktivitesinin kontrolü
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 3 42
Soru-Yanıt 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 183

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek