GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2304 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin temel amacı klasik biyoteknolojideki temel teknikleri açıklamak ve tipik endüstriyel üretimler hakkında birkaç örnek vermektir.


Doç. Dr. Alper AKKAYA


1 Biyoürün üretim teknolojilerini gözden geçirmek
2 Modern biyoteknoloji üretim tesislerindeki proses ekipmanları, ara bağlantılar ve diğer elementlerin dizaynı hakkında bilgi sahibi olmak
3 Biyoürün üretiminde kalite ile ilişkili sorunları anlama yeteneği kazanmak
4 Fermentasyon teknolojisi hakkında bilimsel makaleleri okuyabilme ve bunları yorumlayabilmek
5 Sınıf çalışmalarına katılarak grup tartışmaları ve problem çözme yeteneğinde deneyim kazanmak
6 Grup çalışmalarında takımın bir parçası olabilmek, yenilikleri izleyerek kendini ifade edebilmek
7 Grup değerlendirmelerindeki sonuçları sözlü sunum yoluyla sunabilmek
8 Kariyer seçiminde etkin olarak rol oynayabilmek
9 Son verileri takip edebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fermentasyon prosesi, Fermentasyon endüstrisinde kullanılan mikroorganizmalar, izolasyon, Endüstriyel olarak önemli mikroorganizmaların saklanması ve geliştirilmesi, Endüstriyel fermentasyon için ortam, Sterilizasyon, Endüstriyel fermentasyon için aşılama geliştirme, Üretim için temel teknikler, aerobik ve anaerobik prosesler, Fermentasyon prosesinin geri kazanımı ve saflaştırma, Fermentasyon ekonomisi, Biyolojik güvenlik koşulları için bir ön bilgi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fermentasyon proseslerine giriş
2 Fermentasyon endüstrisinde kullanılan mikroorganizmalar
3 Büyüme gereksinimleri
4 Endüstriyel olarak önemli mikroorganizmaların izolasyonu saklanması ve geliştirilmesi
5 Endüstriyel fermentasyon için ortam hazırlama
6 Sterilizasyon: ortam, fermentör, gaz
7 Endüstriyel fermentasyon için aşı geliştirme
8 Ara sınav
9 Fermentörler
10 Fermentasyon ürünlerinin geri kazanımı ve saflaştırma
11 Eflüent işlemleri: fermentasyon ekonomisi, biyolojik güvenlik koşulları
12 Endüstriyel üretim için uygulama -1
13 Endüstriyel üretim için uygulama -2
14 Endüstriyel üretim için uygulama -3
15 Proje sunumu
16 Final sınavı

Peter F. Stanbury,Allan Whitaker,Stephen J. Hall by Peter F. Stanbury,Allan Whitaker, Stephen J. ‘Principles of Fermentation Technology’ Pergamon; 2nd edition (June 1995) A. Telefoncu, “Biyoteknoloji”, Ege Universitesi Fen Fakultesi Yayinlari, No:152, (1995) C.Radledge, B.Kristiansen,“Basic Biotechnology”, 2nd Edn, Cambridge UniversityPress, (2001) J. E. Smith, “Biotechnology”, Third Edition, Cambridge University Press, (1996) M. T. Madigan, J. M. Martinko, J. Parker, “Brock Biology of Microorganisms” Tenth Edition, Prentice Hall International, (2003) B. Mc Neil ve L. M. Harvey Ed. “Fermentation: A Practical Approach”, IRL Press OUP, (1990)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 1 5 5
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 5 5 3
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 5 4
ÖÇ 6 4 5
ÖÇ 7 5 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek