GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2306 BIOREACTORS Ders 3 6 4,00

Lisans


İngilizce


Büyüyen canlı sistemleri için kullanılan reaktör tipleri hakkında bilgi edinmek. Öğrenciler, biyoreaktör tasarım ilkeleri ve özellikle ölçek-büyütme koşullarında reaktörlerin operasyonu ile ilişkili konular hakkında bilgi kazanacaktır.


Öğr. Gör. Dr. Emre ERDEN


1 Biyorektörlerin genel özelliklerinin anlatılması
2 Biyoreaktörlerin genel özelliklerini ifade edebilme yeteneğinin kazanılması
3 Yaygın bir şekilde kullanılan fermentörlerin ve biyoreaktörlerin operasyon ilkelerinin anlatılması
4 Hücrelerin gelişmesi ve korunması için fermentörler ve biyoreaktörler tarafından kontrol edilen temel parametrelerin (örn; havalandırma, karıştırma, ısı transferi) anlatılması
5 Kültür hacminin artırılmasının anlatılması (ölçek büyütme)
6 Ölçek büyütme ile ilişkili stratejilerin tanımlanması
7 Biyorektörlerle ilişki konular hakkında bilgi edinmek için bilgi arama yöntemlerini ve modern kütüphane taramalarını kullanabilme
8 Bilimsel literatürleri okuyabilme, biyomoleküler yapı ve fonksiyon hakkında bilgiyi yorumlama
9 Grup tartışmasında ve sınıf çalışmalarında problem çözme deneyimi kazanma
10 Bilimdeki yenilikleri takiben kendini geliştirme ve etkin bir takım çalışanı olarak işbirliği yapabilme
11 Kendini geliştirme ve etkin bir takım çalışanı olarak işbirliği yapabilmeular açısından sonuçları ifade edebilme
12 Sözlü sunular açısından sonuçları ifade edebilme
13 Güncel verileri takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Karıştırmalı tank reaktörü, dolgu yatak reaktörü, hava kaldırmalı reaktör, akışkan yatak reaktörü, kabarcık kolan reaktörü. Biyoreaktör prosesinin yönetim analizi, biyoreaktörlerde oksijen kütle transferi – mikrobiyal oksijen ihtiyacı; kütle transfer katsayısının belirlenmesi için kullanılan yöntemler; kütle transfer bağıntıları. Oksijen transferi, enerji tüketimi ve pervane hızını temel alan biyoreaktörler için ölçek küçültme ve ölçek büyütme krtiterleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyoreaktörlere giriş ve çeşitli reaktör tipleri
2 Karıştırmalı tank reaktörünün özellikleri ve konfigürasyonu
3 Dolgu yatak rektörü – konfigürasyonu, avantajları, dezavantajları ve uygulamaları
4 Hava kaldırmalı reaktör ve kabarcık kolon reaktörü - konfigürasyonu, avantajları, dezavantajları ve uygulamaları
5 Akışkan yatak reaktörü - konfigürasyonu, avantajları, dezavantajları ve uygulamaları
6 Biyoreaktör prosesinin yönetim analizi
7 Problem çözme
8 Arasınav
9 Biyoreaktörlerde oksijen kütle transferi, gaz-sıvı kütle transferi
10 Biyoreaktörlerde oksijen kütle transferi
11 Kütle transfer katsayısının belirlenmesinde kullanılan yöntemler
12 Enstrümantasyon ve kontrol
13 Biyoreaktörler için ölçek büyütme ve küçültme kriterleri
14 Problem çözme
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

Binoy Ranjan Maiti, Principles of Bioreactor Design (2018) Michael Shuler, Fikret Kargi, Matthew DeLisa, Bioprocess Engineering: Basic Concepts (Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences) 3rd Edition (2017) Carl‐Fredrik Mandenius, Design, Operation and Novel Applications (2016) C. Radledge, B. Kristiansen, “Basic Biotechnology”, Second Edition,, Cambridge University Press, (2001)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Proje Hazırlama 2 5 10
Proje Sunma 2 3 6
Bireysel Çalışma 4 5 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5
ÖÇ 11 5
ÖÇ 12 2 3 2 1 5 1 4 3 4 1 3 1 3 3 2
ÖÇ 13 5 5 5 3 3 2 5 5 1 1 2 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek