GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2401 BIOPROCESS KINETICS Ders 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin temel amacı öğrencilere temel bir biyoprosesi bilgisi vermektir- nasıl yönetilir ve tasarlanır, modellenir ve kontrol edilir.


Prof. Dr.Nurdan PAZARLIOĞLU


1 Sitökiyometrik bilginin nasıl kullanılacağını bilmek
2 Temel materyal dengelerini uygulamayı öğrenmek ve ürün katsayısını hesaplamak
3 Kesikli kültürlerde hücre, ürün ve substrat konsantrasyonlarının nasıl ve neden değiştiğini açıklamak
4 Spesifik büyüme hızının, spesifik ürün oluşum hızının ne olduğunu öğrenmek
5 Verilen büyüme koşulları altında hücre büyümesi ve ürün oluşumu için hız ifadelerini tanımlamak
6 Büyüme ve ürün oluşumunun hız ifadelerindeki farkı açıklayabilmek
7 Büyüme ve ürün oluşumunun hız ifadelerindeki sırlamaları algılayabilmek
8 Verilere gore matematiksel hız denklemi yazabilmek ve onu çözebilmek
9 Spesifik büyüme hızını ve spesifik ürün oluşum hızını hesaplamak
10 Substrat tüketimini bulmak için hücre büyüme ve ürün oluşumu verilerini birleştirerek gösterebilmek
11 Substrat tüketimini tanımlamak için verim katsayısının nasıl kullanıldığını öğrenmek
12 Dinleyicilerin talepleri doğrultusunda ve teknik alt yapılarına göre bir dökümanın içeriğini organize etme
13 Kanıtlar ve/veya yeterli bir detaylı açıklama ile desteklenen olguları bildirmek
14 Yazımda ve noktalama işaretlerinde hatasız yazarak ve kullanarak sunma
15 Biyoteknolojik uygulamanın sosyal, kültürel, siyasi ve çevresel hususlarını anlama
16 Bilimsel literatür ve ilgili kaynakları bağımsız olarak araştırabilme
17 Toplumsal sorunlar ele alındığında biyoteknolojide biyokimyagerin rolünü anlamak


Yok


Yok


Giriş, Hücre sayısının belirlenmesi, Modeller, Eksponensiyal büyüme modeli, Monod modeli, Verim katsayıları, Verimlilik, Fermentasyon prosesinin modellenmesi, Kemostat kültürler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyoproses kinetiğine giriş
2 Biyokütle tayini
3 Stokiyometri
4 Matematiksel modeller
5 Mikrobiyal büyüme: Büyüme aktivasyonu ve inhibisyonunun etkileri ve büyüme hızı analizi
6 Temel fermentasyon proses modeli: Kesikli kültür
7 Problem çözme
8 Arasınav
9 Mikrobiyal kültürlerde ürün oluşumu
10 Kemostat kültür: kemostatın detaylandırılması
11 Matematiksel Kemostat Modeli
12 Tapa akışlı kültür
13 Kesikli-beslemeli kültür
14 Problem çözme
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

M. L. Schuler, F. Kargi, “Bioprocess Engineering”, Prentice Hall Int. Series, (2002) H. W. Blanch D.S. Clark, “Biochemical Engineering”, Marcel Dekker, (1997) C. Radledge, B. Kristiansen, “Basic Biotechnology” Second Edition,. Cambridge University Press, (2001) J. E. Bailey, D. F. Ollis, “Biochemical Engineering Fundamentals” Second Edition, Mc Graw Hill International, (1986) N. S. Panikov, “Microbial Growth Kinetics” First Edition, Chapman & Hall, (1995)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Proje Hazırlama 1 10
Proje Sunma 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Problem Çözümü 3 3 9
Proje Hazırlama 2 4 8
Proje Sunma 2 4 8
Bireysel Çalışma 7 1 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 8 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 9 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 10 5 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 11 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 12 5 4
ÖÇ 13 5 5 4 4
ÖÇ 14 5 5 5
ÖÇ 15 5 5 5
ÖÇ 16 5 5 5
ÖÇ 17 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek