GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2401 BIOPROCESS KINETICS Ders 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin temel amacı öğrencilere temel bir biyoproses bilgisi vermektir- nasıl yönetilir ve tasarlanır, modellenir ve kontrol edilir.


Öğr. Gör. Dr. Emre ERDEN KOPAR


1 Sitökiyometrik bilginin nasıl kullanılacağını anlayabilme
2 Temel materyal dengelerini uygulayabilme
3 Farklı kültür koşullarında hücre, ürün ve substrat konsantrasyonlarının nasıl ve neden değiştiğini açıklayabilme
4 Verilen büyüme koşulları altında hücre büyümesi ve ürün oluşumu için hız ifadelerini tanımlayabilme
5 Büyüme ve ürün oluşumunun hız ifadelerindeki farkı açıklayabilme
6 Fermentatif üretimlerde kullanılan kültür modellerine göre ürün oluşumunu matematiksel olarak ifade edebilme
7 Bilimsel literatür ve ilgili kaynakları bağımsız olarak araştırabilme
8 Biyoproseslerde kinetik parametrelerin önemini anlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Giriş, Hücre sayısının belirlenmesi, Modeller, Eksponensiyal büyüme modeli, Monod modeli, Verim katsayıları, Verimlilik, Fermentasyon prosesinin modellenmesi, Kemostat kültürler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyoproses kinetiğine giriş
2 Biyokütle tayini
3 Stokiyometri
4 Matematiksel modeller
5 Mikrobiyal büyüme: Büyüme aktivasyonu ve inhibisyonunun etkileri ve büyüme hızı analizi
6 Temel fermentasyon proses modeli: Kesikli kültür
7 Problem çözme
8 Arasınav
9 Mikrobiyal kültürlerde ürün oluşumu
10 Kemostat kültür: kemostatın detaylandırılması
11 Matematiksel Kemostat Modeli
12 Tapa akışlı kültür
13 Kesikli-beslemeli kültür
14 Problem çözme
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

M. L. Schuler, F. Kargi, Matthew DeLisa “Bioprocess Engineering”, 3rd Edition, Prentice Hall Int. Series, (2017) Pauline Doran; Bioprocess Engineering Principles, 2nd Edition (2012) C. Radledge, B. Kristiansen, “Basic Biotechnology” Second Edition,. Cambridge University Press, (2006) N. S. Panikov, “Microbial Growth Kinetics” First Edition, Chapman ve Hall, (1995)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Problem Çözümü 3 3 9
Proje Hazırlama 2 4 8
Proje Sunma 2 4 8
Bireysel Çalışma 7 1 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1 5 4 3
ÖÇ 2 5 5 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 3
ÖÇ 3 5 2 3 1 3 1 4 5 1 1 1 1 5 4 3
ÖÇ 4 5 2 3 1 1 1 4 5 1 1 1 1 5 4 3
ÖÇ 5 5 2 3 1 3 1 3 5 1 1 1 1 5 4 3
ÖÇ 6 5 2 3 1 3 1 4 5 1 1 1 1 5 4 3
ÖÇ 7 5 5 4 1 4 1 5 5 1 1 1 1 4 3 5
ÖÇ 8 5 5 4 1 3 1 4 3 1 1 1 1 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek