GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2402 BİYOPROSESLERDE AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders 4 8 3,00

Lisans

1 Saflaştırma ve ayırma ile ilgili temel kavramları öğrenme, uygulama
2 Saflaştırma ve ayırma ile ilgili yenilikleri/gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme
3 Saflaştırma ve ayırma alanındaki araştırma sonuçlarını algılayabilme ve yorumlayabilme, sunabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Biyolojik Ürünler
3 Protein ve Enzim Aktivitesi
4 Biyoürün Saflaştırması
5 Hücre Parçalanması
6 Filtrasyon, Santrifüjleme, Ekstraksiyon
7 Çöktürme, Adsorpsiyon, Kromotografi
8 Arasınav
9 Ultrafiltrasyon, Elektroforez
10 Kristalizasyon, Kurutma, Sterilizasyon
11 Su Kalitesi
12 Çözgen Geri kazanımı
13 Atık Arıtma
14 Biyogüvenlik
15 Sunum
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Proje Hazırlama 2 5 10
Proje Sunma 2 2 4
Seminer 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 80

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek