GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2404 BIOPROCESS LABORATORY Ders 4 8 7,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrencilere temel biyoproses teknolojileri kavramları ilgili gerekli pratik beceri ve temel teknikleri vermektir.


Prof. Dr.Nurdan PAZARLIOĞLU


1 Mikrobiyal hücre kültüvasyonunda anlatım yeteneğinin kazanılması
2 Kültürde hücrelerin büyüme kinetiğini ve büyüme ve ürün oluşumu arasındaki dengenin tanımlaması
3 Bilimsel literaturün taranmasında okuma ve biyoproses laboratuvarı hakkında bilginin yorumlanması yeteneğinin kazandırılması
4 Hedef metabolitin üretimi için planlama yapabilmesini sağlamak
5 Hedef metabolit saflaştırılması için stratejiler geliştirebilme ve dizayn yapabilme yeteneğini kazandırmak
6 Hedef metabolitin üretimi ve saflaştırılması için geleneksel teknikleri anlama ve uygulayabilme, kendini geliştirebilme
7 Biyoproses teknolojilerinin anlaşılması ve bu alanda deneyim kazanılması
8 Takım çalışanı olarak etkili işbirliği yapabilme ve bilimdeki yeniliklerin takibi yoluyla kişisel gelişimin sağlanması
9 Biyoproses teknolojilerinde özel tekniklerin geliştirilmesi ve son gelişmelerin takip edilebilmesi
10 Uygulanan metodların avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırmasını yapma ve yorumlama yeteneğinin kazanılması
11 Uygun yöntem seçme becerisini kazanabilme
12 Bilimsel verilerin karşılaştırma, yorumlama ve değerlendirilebilmesi yeteneğinin kazandırılması
13 Son verilerin takibini yapabilme


Yok


Yok


Giriş, Hücre sayısının belirlenmesi, Modeller, Eksponensiyal büyüme modeli, Monod modeli, Verim katsayıları, Verimlilik, Fermentasyon prosesinin modellenmesi, Kemostat kültürler


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ticari öneme sahip ürünlerin üretiminde kullanılan farklı tip mikroorganizmların (bakteri, maya ve fungus) kültürünün yapılması
2 İnokulumun hazırlanması, kültür ortamının formülasyonu ve sterilizasyonu
3 Mikrobiyal ekim
4 Kuru ağırlığa göre biyokütlenin tahmini; substrat ve ürün analizi
5 Büyüme çalışması, çalkalamalı kültürlerde substrat kullanım ve ürün oluşum kinetikleri
6 Optimum üretim şartlarının belirlenmesi: Karbon kaynağının etkisi
7 Optimum üretim şartlarının belirlenmesi: Azot kaynağının etkisi
8 Ara sınav
9 Hücre ve/veya kültür ortamından ticari öneme sahip enzimlerin ekstraksiyonu
10 Enzim denemelerinin geliştirilmesi; enzim aktivitesinin ve spesifik aktivitenin kantitatif olarak belirlenmesi
11 Enzim immobilizasyon teknikleri-matrikste tutuklama, kolona doldurma
12 Enzim immobilizasyon teknikleri-iyonik ve çapraz bağlama, kolona doldurma
13 İmmobilize enzimi dolgu-yatak reaktörde kullanarak biyodönüşüm çalışmaları
14 Ticari öneme sahip ürünlerin üretiminde kullanılan farklı tip mikroorganizmların (bakteri, maya ve fungus) kültürünü yapma
15 Proje sunumu
16 Final sınavı

Kitap önerisi yoktur.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Quiz 12 10
Deney 12 10
Rapor Hazırlama 12 10
Rapor Sunma 2 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 14 0 7
Laboratuvar 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 14 3 42
Deney 14 3 42
Rapor Hazırlama 4 10 40
Rapor Sunma 4 5 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Okuma 14 1 14
Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 217

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5 4
ÖÇ 7 4 5 5
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5 5
ÖÇ 11 5 5
ÖÇ 12 5
ÖÇ 13 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek