GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BİY391 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Gıdalar insan beslenmesi ve sağlığı için oldukça önemlidir. Gıdaların üretiminde ve analizinde mikroorganizmalar ve mikrobiyal teknikler ve standartlar kullanılmaktadır. Gıdaların bozunması ve gıda orijinli hastalıklardan korunmak için gıdaların korunma yöntemleri önemlidir. Bu dersin amacı, gıda mikroorganizma ilişkilerini ortaya koymak, sağlıklı gıda üretimi ve gıda analizlerinde mikrobiyal indikatör ve patojenlerin önemini vurgulamak, gıda güvenliği ve kriterlerinin önemini ortaya koymaktır.


Prof. Dr. Mustafa ATEŞ


1 Çeşitli gıdaların mikrobiyolojisi hakkında bilgi sahibi olunabilmesi, mikrobiyolojik bozulmalar ve gıda korunma yöntemlerinin kavranabilmesi,
2 Gıda güvenliği, mikrobiyolojik kriterler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olunması,standarların yorumlanması ve değerlendirilebilmesi,
3 Mikroorganizma ve gıda ilişkileri hakkında bilgi edinilebilmesi,
4 Mikrobiyal bulaşma kaynaklarının neler olduğunun kavranabilmesi
5 Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etileyen faktörlerin öğrenilebilmesi
6 Gıdalarda önemli olan indikatör ve patojenler ile gıda kaynaklı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olunabilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Gıda-mikroorganizma ilişkileri, gıdalardaki indikatör ve patojen mikroorganizmalar, gıdalar yoluyla bulaşan hastalıklar, gıda koruma yöntemleri, çeşitli gıdaların mikrobiyolojisinin incelenmesi, mikrobiyolojik kriterler ve standartların temel prensipleri ve kullanılması, gıda güvenliği ve analiz yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikroorganizma-gıda ilişkileri, gıdalarda önemli mikroorganizmalar
2 Mikrobiyal bulaşma kaynakları, gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen etmenler
3 Gıdalarda indikatör mikroorganizmalar
4 Gıdalarda indikatör mikroorganizmalar
5 Aktif gıda enfeksiyonları
6 Pasif gıda enfeksiyonları
7 Gıda kaynaklı bakteriyal intoksikasyonlar
8 Arasınav
9 Et mikrobiyolojisi
10 Süt mikrobiyolojisi
11 Yumurta mikrobiyolojisi
12 Meyve-sebze mikrobiyolojisi
13 Konserve mikrobiyolojisi
14 Gıda güvenliği:HACCP
15 Mikrobiyolojik kriterler ve standartlar
16 Final Sınavı

Gıda Microbiyolojisi, Ünlütürk,A., Turantaş,F. Mengi-Tan Basımevi,İzmir, 1999. Brock Biology of Micro Alexopoulos, C.J., Mims, C.W., Blackwell, M., Introductory to Mycology, 4th Ed. John Wiley and Sons Ltd, 1996 Moore, D., and Frazer, L.A.N., Essential Fungal Genetics, 1th Ed. Springer-Verlag, 2002 Arora, D.K., Handbook of Fungal Biotechnology, 2th Ed. Marcel Dekker Inc, 2004Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 4 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 3 4
ÖÇ 4 5 4 4
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek