GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2310 KSENOBİYOTİK METABOLİZMA Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Ksenobiyotik bileşikler hakkında genel bilgiler, terminoloji ve doğal-doğal olmayan ksenobiyotiklerin metabolizması (absorbsiyonları, dağılımları, metabolizma ve atılımları), ksenobiyotiklerin biyoıslahı konularında genel bilgileri öğrenciye kazandırmak.


Dr. Öğr. Gör. Emre ERDEN


1 Ksenobiyotikler hakkında temel prensipleri kavrama
2 Ksenobiyotiklerin metabolik yollarını kavrayabilme
3 Doğal-doğal olmayan ksenobiyotiklerin metabolizmasını anlama
4 Ksenobiyotik metabolizması üzerine yapılan araştırmalarla ilgili en son literatürleri okuma ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinme
5 Çevre kirliliğine neden olan bileşiklerin biyoarıtımındaki temel mekanizmaları kavrayabilme
6 Ksenobiyotiklerin uzaklaştırılmasında çevresel hususları anlama
7 Dinleyicilerin talepleri doğrultusunda ve teknik alt yapılarına göre bir dökümanın içeriğini organize etme
8 Bilimsel literatür ve ilgili kaynakları bağımsız olarak araştırabilme
9 Sınıf çalışmalarına katılarak grup tartışmaları ve sorun giderme yeteneğinde deneyim kazanma
10 Son verileri takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ksenobiyotikler hakkında genel bilgi, terminoloji, ksenobiyotiklerin metabolik yolları, ksenobiyotik metabolizmasının moleküler mekanizması ve enzimolojisi, doğal-doğal olmayan ksenobiyotiklerin metabolic aktivasyonu (absorbsiyonları, dağılımları, metabolizma ve atılımları), ksenobiyotik kirliliklerin biyoıslahının izlenmesi ve biyoyıkım testleri, ksenobiyotikler ve inorganik kirlilikler arasındaki mikrobiyal etkileşimler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ksenobiyotiklere genel bakış
2 Ksenobiyotik metabolizmasındaki enzimler ve metabolik yolaklar-1
3 Ksenobiyotik metabolizmasındaki enzimler ve metabolik yolaklar-2
4 Ksenobiyotikler ve metabolitlerinin taşınımı
5 Metabolizma ve toksisite kavramları
6 Endüstriyel kimyasalların metabolik aktivasyonu
7 Piroliz ürünlerinin metabolik aktivasyonu
8 Arasınav
9 Doğal ürünlerin metabolik aktivasyonu
10 Doğal olmayan ksenobiyotiklerin metabolizması-1
11 Doğal olmayan ksenobiyotiklerin metabolizması-2
12 Ksenobiyotikler ve inorganik kirlilikler arasındaki mikrobiyal etkileşimler
13 Ksenobiyotik kirliliklerin biyoıslahının izlenmesi ve biyoyıkım testleri
14 Mineral ve enerji kazanımında mikroorganizmalar ve biyoyakıt ve biyokütle üretimi
15 Zararlıların ve hastalıklara neden olan popülasyonların mikrobiyal kontrolü
16 Final sınavı

Performance of Biodegradative Microorganisms in Soil: Xenobiotic Chemicals as Unexploited Metabolic Niches Dennis D. Focht, Environmental Biotechnology Basic Life Sciences Volume 45, 1988, pp 15-29 Metabolism of Drugs and Other Xenobiotics edited by Pavel Anzenbacher, Ulrich M. Zanger John Wiley ve Sons., 2011Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
ÖÇ 2 5 5 5 5 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
ÖÇ 3 5 4 5 5 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
ÖÇ 4 5 4 5 5 4 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
ÖÇ 6 5 4 5 5 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
ÖÇ 7 1 1 5 1 5 3 3 1 5 2 3 3 2 2 1
ÖÇ 8 4 3 1 2 4 5 3 3 5 5 3 5 5 2 1
ÖÇ 9 1 1 1 1 2 5 3 5 5 3 5 4 2 1 1
ÖÇ 10 4 3 3 2 5 5 5 3 3 5 3 4 5 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek