GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2314 İMMUNOLOJİK BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


İmmun sistem ve bileşenleri hakkında teorik bilgi sahibi olunması, immun sistem biyoteknolojik çalışmalarından olan aşı üretimi için mikrobiyolojik, moleküler biyolojik ve kimyasal teknikler ile tasarlanması, aşı ve nanotıp arasındaki bağlantının immunolojik teknikler ile açıklanması


Prof. Dr. Burcu OKUTUCU


1 İmmun sistem bileşenlerinin, doğal ve spesifik immun sistem mekanizmaları, viral, bakteriyel enfeksiyonlara karşı oluşan immun yanıtın değerlendirilmesi
2 Biyoteknolojik tekniklerin immunoloji ile bağlantısının ve öneminin değerlendirilmesi
3 Bir çok fen bilimleri dalında da uygulanabilirliği olan immunolojik tekniklerin teorik olarak açıklanması
4 İlgili literatüler arasında bağlantıyı kurabilme ve bilgiyi gözden geçirip yeniden düzenleyebilme seviyesine ulaşma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İmmun sistem ve özellikleri, T ve B hücreleri, monositler ve dentritik hücreler, antikorlar ve monoklonal antikorlar, klasik aşı üretimi, monoklonal aşı üretimi, aşı üretimi için modeller (hayvansal, bitkisel, mikrobiyal), İmmunolojik teknikler (affinite kromatografisi, Agglutinasyon, immunopresipitasyon, koimmunopresipitasyon ELISA, RIA, immunohistokimya, immunoblotting), in vivo immunite testleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İmmun Sistem ve özellikleri
2 Lenfatik organlar ve hücreler
3 T ve B hücrelerin gelişimi ve farklılaşması
4 Monositler ve dendritik hücreler
5 Antikorlar ve monoklonal antikorlar
6 Klasik aşı geliştirilmesi
7 Rekombinant aşı geliştirilmesi
8 Ara Sınav
9 Aşı üretimi için mikrobiyal, hayvansal, bitkisel modeller
10 İmmunolojik teknikler I; Agglutinasyon, immunopresipitasyon, koimmunopresipitasyon
11 İmmunolojik teknikler II; Affinite kromatografisi
12 İmmunolojik teknikler III; ELİSA,RİA
13 İmmunolojik teknikler IV; İmmunohistokimya
14 İmmunolojik teknikler V; İmmunoblotting (Western blotting)
15 in vivo İmmunitetestleri
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 121

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 4 2 1
ÖÇ 2 5 4 2 1
ÖÇ 3 4 4 5 2 1
ÖÇ 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek