GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2421 BİTKİ VE HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders bitki ve hayvan biyoteknolojisinin temel prensiplerini; yetişme aşamasında gen haritalama; bitkilerin ve hayvanların gelişiminde transgenik yaklaşımları içerir. Laboratuvardan markete teknoloji transferi aktarılacak ve ayrıca gen haritalama, klonlama, transfer ve ekpresyon açıklanacaktır.


Prof. Dr. Güldehen BİLGEN, Doç Dr. R.Refika AKÇALI GİACHİNO


1 Bitkisel ve hayvansal üretimde biyoteknolojik çalışmaların yerini ve uygulama alanlarını kavrama becerisi
2 Türkiye’de ve dünyada yapılan biyoteknolojik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilme
3 Biyoteknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve değerlendirebilme
4 Kalite konularında bilinc sahibi olabilme
5 Etik ve sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyoteknolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi, Gen yapı ve fonksiyonları, ökaryotik organizmalarda genin yapısı, Rekombinant DNA teknolojisi ve kullanımı, Transgenik hayvanlar; Amaçlar, gen aktarma teknikleri, tarımda transgenik hayvanların uygulamaları, DNA izolasyonu, analizi, elektroforetik yöntemler, DNA belirteç tekniği ve çiftlik hayvanlarında kullanımı, Üremede biyoteknolojik çalışmalar; yapay tohumlama, embriyo aktarımı, Herbisitlere dayanıklı bitkiler, Böceklere dayanıklı bitkiler, Virüslere dayanıklı bitkiler, Besin içeriği değiştirilen bitkiler, Crispr/Cas9 sistemi, Teknoloji koruma sistemi, GDO’larla ilgili yasal düzenlemeler, GDO’larla ilgili risk ve endişeler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyoteknolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi
2 Gen yapı ve fonksiyonları, ökaryotik organizmalarda genin yapısı
3 Rekombinant DNA teknolojisi ve kullanımı
4 Transgenik hayvanlar; Amaçlar, gen aktarma teknikleri, tarımda transgenik hayvanların uygulamaları
5 DNA izolasyonu, analizi, elektroforetik yöntemler, DNA belirteç tekniği ve çiftlik hayvanlarında kullanımı
6 Üremede biyoteknolojik çalışmalar; yapay tohumlama, embriyo aktarımı
7 Herbisitlere dayanıklı bitkiler
8 Arasınav
9 Böceklere dayanıklı bitkiler
10 Virüslere dayanıklı bitkiler
11 Besin içeriği değiştirilen bitkiler
12 Crispr/Cas9 sistemi
13 Teknoloji koruma sistemi
14 GDO’larla ilgili yasal düzenlemeler
15 GDO’larla ilgili risk ve endişeler
16 Final sınavı

Dündar, M., Bağış, H. 2017 Güncel biyoteknoloji uygulamaları, Erciyes üniversitesi, kayseri ISBN: 978-605-67442-0-4 Clarck, D.P., Pazdernik, N.J. 2016, Biotechnology, Elsevier, ISBN:978-0-12-385015-7 Engelhard, M., Hagen, K., Boysen, M. (edt) 2009. Genetic engineering in livestock: New applications and interdisciplinary perspectives. Springer-verlag Heidelberg. ISBN 978-3-540-85842-3 Murray,J.D., Anderson,G. B., Oberbauer, A.M., McGloughlin.M. M. 1999. Transgenic Animals in Agriculture. CABI Publishing, ISBN 0851992935 Kaymakçı, M. 2006. Üreme Biyolojisi (Dördüncü Baskı). E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No:503, Bornova-İzmir. Primrose,S.B. and R.M.Tywyman.2008. Principles of Gene Manipulation and Genomics.Blackwell.ISBN.978-1-4051-3544-3 AustraliaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 91

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek