GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2427 FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin temel amacı farmasötik ve biyofarmasötiklerin biyoteknolojik yöntemlerle üretimi, ilaç geliştirme ve geliştirilen ilaçların patentleme süreclerinin öğretilmesidir


Dr. Öğr. Gör. Emre ERDEN


1 Farmasötik ve biyofarmasötik kavramlarını öğrenebilme
2 Rekombinant DNA teknolojisinin farmasötiklerin üretiminde kullanma becerisinin kazanılması
3 İlaç geliştirme sürecinin öğrenilmesi
4 Farmasötiklerin üretiminde üst ve alt akım işlemlerini öğrenme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Farmasötikler, biyolojik preparatlar ve biyofarmasötikler; gen manipülasyonu ve rekombinant DNA teknolojisi; ilaç geliştirme süreci; kaynaklar ve üst akım işlemleri; alt akım işlemleri; ürün analizi; sitokinler; büyüme faktörleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Farmasötikler, biyolojik preparatlar ve biyofarmasötikler: Biyofarmasötik ve farmasötik biyoteknoloji, ilaç endüstrisinin tarihçesi, biyofarmasötik çağı
2 Gen manipülasyonu ve rekombinant DNA teknolojisi: Nükleik asitler (fonksiyon ve yapıları), terapötik proteinlerin rekombinant üretimi
3 Gen manipülasyonu ve rekombinant DNA teknolojisi: Klasik gen klonlama ve tanımlanması
4 İlaç geliştirme süreci: Biyofarmösetiklerin keşfi, ilaç keşfi üzerine genomik ve ilişkili teknolojilerin etkisi, gen çipleri
5 İlaç geliştirme süreci: Proteomiks, yapısal genomik, farmakogenetik, ilk ürün karakterizasyonu
6 İlaç geliştirme süreci: Patentleme, biyofarmasötiklerin gelişimi, preklinik çalışmalar, farmakokinetik ve farmakodinamik, toksisite çalışmaları, düzenleyici makamların rolü ve görevi
7 Kaynaklar ve üst akım işlemleri: Biyofarmösetiklerini kaynakları, üst akım işlemleri
8 Ara sınav
9 Alt akım işlemleri
10 Ürün analizi: Protein bazlı kirletici maddeler, üretilen proteinin değişmiş formlarının üründen uzaklaştırılması
11 Ürün analizi: Protein bazlı safsızlıkların saptanması, kirletici tespiti için immünolojik yaklaşımlar
12 Ürün analizi: Endotoksinler ve diğer pirojenik kirleticiler
13 Sitokinler-I: İnterferon ailesi
14 Sitokinler-II: İnterlökinler ve tümör nekroz faktörü
15 Büyüme faktörleri
16 Final sınavı

• Gary Walsh, Pharmaceutical Biotechnology: Concepts and Applications, WILEY, 2007. • K. Sambamurthy and Ashutosh Kar, Pharmaceutical Biotechnology, NEW AGE INTERNATIONAL (P) LIMITED, PUBLISHERS, 2006


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 130

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 5 4 5 4 3 3 5 3 4 1 3 3 2 3
ÖÇ 2 4 4 1 5 4 3 5 5 3 5 3 4 4 1 3
ÖÇ 3 4 5 5 5 5 4 3 5 3 4 3 5 5 5 4
ÖÇ 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek