GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2427 FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin temel amacı farmasötik ve biyofarmasötiklerin biyoteknolojik yöntemlerle üretimi, ilaç geliştirme ve geliştirilen ilaçların patentleme süreclerinin öğretilmesidir


Prof. Dr. Nurdan PAZARLIOĞLU


1 Farmasötik ve biyofarmasötik kavramlarını öğrenebilme
2 Rekombinant DNA teknolojisinin farmasötiklerin üretiminde kullanma becerisinin kazanılması
3 İlaç geliştirme sürecinin öğrenilmesi
4 Farmasötiklerin üretiminde üst ve alt akım işlemlerini öğrenme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Farmasötikler, biyolojik preparatlar ve biyofarmasötikler; gen manipülasyonu ve rekombinant DNA teknolojisi; ilaç geliştirme süreci; kaynaklar ve üst akım işlemleri; alt akım işlemleri; ürün analizi; sitokinler; büyüme faktörleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Farmasötikler, biyolojik preparatlar ve biyofarmasötikler: Biyofarmasötik ve farmasötik biyoteknoloji, ilaç endüstrisinin tarihçesi, biyofarmasötik çağı
2 Gen manipülasyonu ve rekombinant DNA teknolojisi: Nükleik asitler (fonksiyon ve yapıları), terapötik proteinlerin rekombinant üretimi
3 Gen manipülasyonu ve rekombinant DNA teknolojisi: Klasik gen klonlama ve tanımlanması
4 İlaç geliştirme süreci: Biyofarmösetiklerin keşfi, ilaç keşfi üzerine genomik ve ilişkili teknolojilerin etkisi, gen çipleri
5 İlaç geliştirme süreci: Proteomiks, yapısal genomik, farmakogenetik, ilk ürün karakterizasyonu
6 İlaç geliştirme süreci: Patentleme, biyofarmasötiklerin gelişimi, preklinik çalışmalar, farmakokinetik ve farmakodinamik, toksisite çalışmaları, düzenleyici makamların rolü ve görevi
7 Kaynaklar ve üst akım işlemleri: Biyofarmösetiklerini kaynakları, üst akım işlemleri
8 Ara sınav
9 Alt akım işlemleri
10 Ürün analizi: Protein bazlı kirletici maddeler, üretilen proteinin değişmiş formlarının üründen uzaklaştırılması
11 Ürün analizi: Protein bazlı safsızlıkların saptanması, kirletici tespiti için immünolojik yaklaşımlar
12 Ürün analizi: Endotoksinler ve diğer pirojenik kirleticiler
13 Sitokinler-I: İnterferon ailesi
14 Sitokinler-II: İnterlökinler ve tümör nekroz faktörü
15 Büyüme faktörleri
16 Final sınavı

• Gary Walsh, Pharmaceutical Biotechnology: Concepts and Applications, WILEY, 2007. • K. Sambamurthy and Ashutosh Kar, Pharmaceutical Biotechnology, NEW AGE INTERNATIONAL (P) LIMITED, PUBLISHERS, 2006Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 130

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 5 4 5 4 3 3 5 3 4 1 3 3 2 3
ÖÇ 2 4 4 1 5 4 3 5 5 3 5 3 4 4 1 3
ÖÇ 3 4 5 5 5 5 4 3 5 3 4 3 5 5 5 4
ÖÇ 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek