GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2429 MOLEKÜLER VE METABOLİK MÜHENDİSLİK Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Çeşitli endüstriyel ve medikal uygulamalarda yararlı olabilecek yeni ürünlerin geliştirilmesi amacı ile proteinler, karbohidratlar ve metabolik yolakların mühendisliğine yönelik metodlar hakkında bilgi verilmesidir.


Prof. Dr. Serap EVRAN


1 Protein, karbohidrat ve metabolik mühendislik prensiplerini ve metodlarını öğrenebilme
2 Genetik modifikasyonlar ile tasarlanan proteinler, karbohidratlar ve metabolik yolaklara ilişkin örnekler hakkında bilgi kazanabilme
3 Moleküler ve metabolik mühendislik tekniklerini kapsayan temel bir araştırmanın planlanması hakkında bilgi kazanabilme
4 Moleküler ve metabolik mühendislik ile ilgili bilimsel makalelerdeki bilgiyi yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Endüstriyel öneme sahip ürünlerin üretimi için hücre mühendisliği ve metabolik yolakların genetik modifikasyonu. Bilimsel, medikal ve endüstriyel uygulamalarda yeni moleküler araçların geliştirilmesinde protein ve karbohidrat mühendisliğinin kullanımı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Rasyonel protein tasarımı. Protein mühendisliğinde yönlendirilmiş evrim. Hata-eğilimli PCR ve DNA karıştırma. Kütüphane oluşturma metodları.
2 Protein mühendisliğinde faj gösterim, hücre yüzeyi gösterim, hücresiz gösterim. Doğal olmayan amino asitler ile protein mühendisliği.
3 Antikor yapıları dışındaki proteinlerin kullanılması yoluyla sentetik bağlayıcı proteinlerin tasarlanması ve mühendisliği. Protein tasarımı yoluyla protein etkileşimlerinin değiştirilmesi
4 Protein mühendisliği örnekleri.
5 Oligosakkarid ve polisakkarid sentezi için enzim ve substrat mühendisliği
6 Oligosakkarid ve polisakkarid sentezi için enzim ve substrat mühendisliği
7 Ara sınav
8 Metabolik mühendisliğin temel kavramları. Geri besleme tipi regülasyonun değiştirilmesi. Son ürün birikiminin önlenmesi. Kofaktör mühendisliği
9 Metabolik akış analizi. Metabolik yolakların modellenmesi. Metabolik kontrolün ve metabolik ağların analizi.
10 Metabolizma mühendisliği yoluyla karbohidratların sentezi ve modifikasyonu
11 Bakteri hücrelerinde metabolik mühendislik uygulamaları
12 Maya hücrelerinde metabolik mühendislik uygulamaları
13 Sentetik biyoloji. Sistem biyolojisi.
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Final sınavı

Protein Engineering Techniques Gateways to Synthetic Protein Universe, Poluri, Krishna Mohan, Gulati, Khushboo, 2017, Springer. Protein Engineering and Design, Sheldon J. Park, Jennifer R. Cochran, 2010, CRC Press. Carbohydrate-Modifying Biocatalysts, Peter Grunwald, 2011, Jenny Stanford Publishing. The Metabolic Pathway Engineering Handbook Fundamentals, Christina Smolke, 2010, CRC Press. Systems and Synthetic Metabolic Engineering, Yanfeng Liu Guocheng Du Long Liu, 2020, Academic Press.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Soru-Yanıt 14 2 28
Rapor Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5 5 4 3 5 3 2 3 2 1 3 1 1
ÖÇ 2 5 5 5 5 4 3 3 5 2 3 2 1 3 1 1
ÖÇ 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 2 3 4 1 1
ÖÇ 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 3 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek