GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2430 YAPAY ORGANLAR Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Yapay organlar, vücut organlarının iş¬levlerini görebilecek nitelikteki mekanik gereçler olarak adlandırılmaktadır. Fonksiyonların yapay organlar tarafından gerçekleştirilmesi, hastaya yaşam desteği sağlamak ya da normal yaşamını sürmesi şeklinde olabilmektedir. Yapay organlar


Prof. Dr. Sinan AKGÖL


1 Sentetik biyomalzemeler ile ilgili yenilikleri takip edebilme ve yorumlayabilme
2 Yapay organ teknolojisinde kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
3 Tıpta kullanılan sentetik materyaller hakkında bilgi sahibi olma
4 Söz konusu alandaki araştırma sonuçlarını algılayabilme ve yorumlayabilme
5 Yapay organ teknolojisine yönelik yenilikleri takip edebilme
6 Alternatif biyomalzeme kurgulayabilme
7 Organların genel özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olma ve yapay organ yaklaşımlarını öğrenme
8 Bulguları/sonuçları izleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yapay organların tarihçesi, Yapay organlarda kullanılan sentetik biyomalzeme uygulamaları. Yapay böbrek. Yapay kalp. Yapay karaciğer. Yapay akciğer. Yapay pankreas. Yapay kan. Yapay göz. Yapay kulak. Yapay deri. Yapay kas. Tıpta kullanılan sentetik biyomalzemeler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş ve yapay organ kavramının doğuşu, Yapay organların tarihçesi
2 Yapay organlarda kullanılan sentetik biyomalzeme uygulamaları
3 Böbrek hastalıkları ve Yapay böbrek uygulamaları
4 Kalp hastalıkları ve yapay kalp denemeleri. LVAD (Left Ventrical Assist Devices)-Karıncık Yardımcı Araçları. TAH (Total Artificial Hearts)-Tüm Yapay Kalp.
5 Karaciğer rahatsızlıkları. Canlı hücrelerin kullanıldığı “biyo-yapay” karaciğer sistemleri. Filtre temelli cihazlar. Kronik solunum hastalıkları. Ekstrakorporal membran oksijenatörü, ECMO. Yapay akciğer uygulamaları
6 Diabetes mellitus. İnsülin salımı yapabilen implante edilebilir insülin pompaları. Yapay pankreas
7 Kanın görevleri. Kan grupları. Kanın yerine kullanılması düşünülen bileşiklerin taşıması gereken başlıca özellikler. Yapay kan uygulamaları. Perflorokarbon (PFC) Emülsiyonları. Hemoglobin-Bazlı Oksijen Taşıyıcılar.
8 Arasınav
9 Göz hastalıkları. Retinal nakil ve yapay göz uygulamaları.
10 İşitme hastalıkları. Yapay kulak çalışmaları.
11 Deri yapısı. Deri nakli avantaj ve dezavantajları. Yapay deri uygulamaları.
12 Kas yapısı ve işlevleri. Yapay kas sistemleri.
13 Tıpta kullanılan sentetik biyomalzemeler. A. INVAZİF ENSTRÜMANTASYON (Kateterler, vb) B. İMPLANTE ARAÇLAR (e.g. Kalp pili, Hidro-sefali Tüpleri) C. KAN AKIMINA SERİ EKSTRAKORPORAL ARAÇLAR (e.g. Yapay böbrek, Kalp-Akciğer kan oksijenatörleri) D. SERT YAPISAL ELEMENTLERİN İMPLANTE (VEYA TÜM) KISIMLARI (e.g. Kalça eklemleri, dişler) E. ORGANLARIN İMPLANTE (VEYA TÜM) KISIMLARI (e.g. Kalp kapakçıkları, kalp yardımcı araçları, deri) F. İMPLANTE YUMUŞAK DOKU ALTERNATİFLERİ (e.g. Kan damarları, Tendon, Üreter)
14 Sunum
15 Sunum
16 Final sınavı

1. Julian R. Jones,. “Biomaterials, Artificial Organs and Tissue Engineering (Kindle Edition)”. CRC Press. Taylor ve Francis Group. 2007, USA. 2. Joseph D. Bronzino, “Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook, Third Edition)”, CRC Press, Taylor ve Francis Group, 2006, USA. 3. Gerald Miller, “Artificial Organs (Synthesis Lectures on Biomedical Engineering)”, Morgan ve Claypool Publishers; 1 edition (July 1, 2006). USA.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 4 5 4
ÖÇ 6 5 4
ÖÇ 7 5 5
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek