GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2432 BİYOMETRİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Temel istatistik kavramlarının verilmesi, uygun yöntem seçimi ve sonuçların tartışılması hedeflenmektedir. Ders süreci sona erdiğinde, öğrenci temel istatistik ilkelerini anlayabilecek, verileri anlamlı bir şekilde özetleyebilecektir. Ayrıca, bir ve iki örnek setindeki tahminleri ve hipotez testlerini formüle edebilecek, uygulayabilecek ve yorumlayacabilecektir.


İstatistik Bölümü Öğretim Üyeleri


1 Bilimsel araştırma çalışmasının tasarlanması, yönetimi ve analizi
2 Tartışma için veri analiz sonuçlarının gerçekleştirilmesi ve yazılması
3 Biyoloji ve sağlık bilimlerinde örneklerin ve uygulamaların çalışılması ve anlaşılması
4 Örnek verilerinden elde edilen bulguların daha büyük ve daha genel bir popülasyona yayılma nedenlerinin anlaşılması
5 Bilimsel çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Giriş, popülasyonlar ve örnekler, merkezi eğilim ölçümleri, dağılım ve değişkenlik ölçümleri, olasılıklar, normal dağılım, hipotez örnekleme, varyans analizi, çok değişkenli olasılık dağılımlarının regresyon analizi, uyum iyiliğini test etme, bilgisayar ile veri analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş. Tipik istatistiksel problemler. Popülasyon ve örnek
2 Olasılık. Olasılık kavramının rölatif frekansı. Olay ilişkileri, Koşullu olasılık ve bağımsızlık. Bonferroni eşitsizlikleri. Bayes Teoremi kombinasyonları ve diğer sayma kuralları.
3 Rastgele değişkenler. Kümülatif dağılım fonksiyonu (KDF). Sürekli ve süreksiz rastgele değişkenler. Süreksiz olasılık dağılımları. Yoğunluk fonksiyonları
4 Rastgele değişkenin tahmini değeri. Rastgele değişken fonksiyon tahminleri. Dağılım momenti. Moment üreten fonksiyonlar. Olasılık üreten fonksiyonlar
5 Kesilmiş dağılımlar. Marrkoff eşitsizliği. Tchebysheff Teoremi
6 Özel süreksiz dağılımlar. Binomial, geometrik, negatif binomial, hipergeometrik ve Poisson dağılımları. Bu dağılımlar arasındaki bağlantılar
7 Özel sürekli dağılımlar. Normal, lognormal, gama ve beta dağılımları. Dağılımların karışımları.
8 Arasınav
9 İki değişkenli ve çok değişkenli olasılık dağılımları. Multinomial dağılım. Marjinal ve koşullu dağılımlar
10 Çok değişkenli dağılımlar için tahmin teorisi. Biribirinden bağımsız rastgele değişkenler ve rastgele örnekler. Kovaryans, korelasyon ve regresyon. İki değişkenli ve çok değişkenli normal dağılımlar
11 Rastgele değişkenlerin lineer fonksiyonları. Rastgele değişkenlerin lineer fonksiyonlarının varyansı ve ortalaması
12 Rastgele değişken fonksiyonunun dağılımları. Delta yöntemi
13 Parametre tahmininin temel ilkelerine giriş. Güvenilir aralıklar
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

Statistical Methods in the Biological and Health Sciences, 3rd Edition, by J. Susan Milton. Principles of Biostatistics Marcello Pagano, Kimberlee Gauvreau. (2nd ed.). Duxbury Press, 2000 Biostatistical Analysis Jerrold H. Zar. Prentice-Hall, 1999.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 2 2 4
Proje Hazırlama 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 106

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 3
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek