GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM2410 FUNGAL BIOTECHNOLOGY Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


İngilizce


Tıp, çevre, gıda ve tarım gibi aktivitelerde biyoteknolojik araç olarak fungusları öğrenmek


Öğr. Gör. Dr. Emre ERDEN


1 Funguslar hakkında biyoteknolojideki temel prensipleri keşfetme
2 Fungal biyoteknolojide yer alan prosesler hakkında bilgi edinme
3 Fungal enzimlerin üretimi ve ölçek büyütme mantığını tanımlayabilme
4 Fungal biyoteknoloji üzerine yapılan araştırmalarla ilgili en son literatürleri okuma ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinme
5 Fungal sekonder metabolitleri yeniden organize etme
6 Yeni endüstriyel fungusları keşfetme
7 Farklı sektörlerde fungusları kullanabilme
8 Dinleyicilerin talepleri doğrultusunda ve teknik alt yapılarına göre bir dökümanın içeriğini organize etme
9 Biyoteknolojik uygulamanın sosyal, kültürel, siyasi ve çevresel hususlarını anlama
10 Biyoteknolojik uygulamanın sosyal, kültürel, siyasi ve çevresel hususlarını anlama
11 Sınıf çalışmalarına katılarak grup tartışmaları ve sorun giderme yeteneğinde deneyim kazanma
12 Son verileri takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyoteknolojiye giriş, fungal biyoteknolojide üretim teknikleri, Funguslarca biyokimyasalların üretimi, Tıp, çevre, gıda ve tarımsal Aktivitelerde funguslar ve fungal biyoteknolojinin son uygulamalarına ilişkin bazı örnekler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş/Oryantasyon
2 Biyoteknolojiye giriş
3 Fungal biyoteknolojide üretim teknikleri
4 Funguslarca biyokimyasalların üretimi
5 Medikal biyoteknolojide funguslar
6 Fungusların güncel endüstriyel kullanımları-1
7 Fungusların güncel endüstriyel kullanımları-2
8 Arasınav
9 Biyoyıkım ajanları olarak funguslar
10 Çevre biyoteknolojisinde funguslar
11 Gıda endüstrisinde funguslar
12 Patojenik fungusların kontrolü
13 Tarımsal biyoteknolojide funguslar
14 Fungal biyoteknolojide son gelişmeler-1
15 Fungal biyoteknolojide son gelişmeler-2
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Wainwrith M. An Introduction to Fungal Biotechnology. Wiley ve Sons, 1992 YARDIMCI KİTAPLAR: 1.Aneja, K.R. and Mehrotra, R.S.. Fungal Diversity and Biotechnology, New Age Publishers (International), 2011 2. Edited by:David B. Finkelstein, Biotechnology of Filamentous Fungi, Elsevier, 1992Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 40 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 4 8 32
Toplam İş Yükü (saat) 134

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 1
ÖÇ 2 5 5 5 5 1
ÖÇ 3 5 5 5 5 1
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 1
ÖÇ 5 5 5 5 5 1
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 1
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 5 1
ÖÇ 8 5 5 5 5 5 1
ÖÇ 9 5 5 5 5 1
ÖÇ 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 11 5 5 5 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek