GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST004 ASTROBİYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; çok disiplinli bir karaktere sahip olan Astrobiyoloji’nin çalışma alanlarını tanımasını, yaşamın kökenini ve evrimini evrensel anlamda kavrayabilmesini, Evrenin oluşumundan moleküler ve hücresel yaşama geçişi kavrayabilmesini, Farklı yaşam formlarını ve koşullarını tanımasını, Yer dışındaki gezegenlerde Astrobiyoloji çalışmalarını inceleyebilmesini ve Astrobiyoloji alanındaki gelişmeleri takip etmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Zeynep BOZKURT


1 Astrobiyoloji’yi ve çalışma alanlarını tanıyabilme
2 Yaşamın kökenini ve evrimini evrensel anlamda kavrayabilme
3 Evrenin oluşumundan moleküler ve hücresel yaşama geçişi kavrayabilme
4 Farklı yaşam formları ve koşullarını tanıyabilme
5 Yer dışındaki gezegenlerde Astrobiyoloji çalışmalarını inceleyebilme
6 Astrobiyoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Astrobiyoloji : Yaşamın kökeni:Yaşamın temel taşları-Yaşamın kökeni ve kalıntıları nasıl çalışılır-Evrendeki organik madde-Erken Yer koşullarında organik molekül üretimi-Yer dışı organik maddenin Yeryüzüne taşınıması-Karmaşıklıklığa geçiş-Kimyasal sistemlerden biyolojik sistemlere-Yaşanabilir Dünya: Yaşanabilir bir gezegenin tanımı-Yaşanabilir kuşaklar-Erken Yer’deki koşullar-Yaşam sınırları-Mars: Mars ve Yaşam-Viking: Yaşam için ilk arayış-ALH 84001 hikayesi: Mars göktaşında yaşam kanıtı-Buz cisimler: Europa ve diğerleri- Titan: Gözlemler-Atmosfer-Yüzey-İçyapı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yaşam nedir? Yaşamın temel taşları
2 Yaşamın kökeni ve kalıntıları nasıl çalışılır? Evrendeki Organik madde
3 Erken Yer koşullarında organik molekül sentezi
4 Yer ötesi organik maddenin taşınımı
5 Karmaşıklığa geçiş-Kimyasal sistemlerden biyolojik sistemlere
6 Baş aşağı yaklaşım ve moleküler soy ağacı
7 Yaşanabilir bir gezegenin tanımı-yaşanabilir kuşaklar
8 Arasınav
9 Erken Yer’de çevre
10 Aşırı koşullar- Mars ve yaşam
11 Viking: yaşam için ilk arayış
12 Su arayışı- ALH 84001 hikayesi: bir Mars taşında yaşama ilişkin ipucu
13 Buz cisimler-Europa ve başka yerler
14 Titan-Gözlemler
15 Titan- Atmosfer-Yüzey-İç yapı
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: David A.Rothery, Iain Gilmour, Mark A.Sephton, An Introduction to Astrobiology YARDIMCI KİTAPLAR: Horneck, G. and Rettberg, P., Complete Course in Astrobiology, WILEY-VCH Verlag GmbH ve Co.KgaA, 2007


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 2 4
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Toplam İş Yükü (saat) 80

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3 3 5 5
ÖÇ 2 3 3 5 5
ÖÇ 3 3 3 5 5
ÖÇ 4 3 3 5 5
ÖÇ 5 3 3 5 5
ÖÇ 6 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek