GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN037 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı,öğrencilerin araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemesini ve belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmesini sağlamaktır.


Bölüm Öğretim Üyeleri


1 Kaynak taraması yapabilmek ve elde edilen verileri doğru olarak analiz edebilmek
2 Yaptığı araştırmayla ilgili özet yazabilmek
3 Bulguların nasıl yorumlanacağını yazma
4 Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Detaylı olarak bilimsel araştırma teknikleri hakkında bilgi sunmak


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar: Bilimsel Araştırma ve Önemi, Bilimsel Araştırmada Teknolojinin Yeri ve Önemi, Araştırma Eğitimi
2 Araştırma Türleri
3 Genel Tarama Modelleri
4 Hipotez, değişken ve tümevarım kavramları
5 Araştırma konusunun özellikleri
6 Araştırmada Veri Toplama
7 Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler
8 Arasınav
9 Araştırma verilerinin yorumlanması
10 Araştırma raporunun yazılmasında temel kurallar
11 Alıntı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar
12 Araştırmalarda kaynak gösterme teknikleri
13 Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirme
14 Dönem projesi sunumları
15 Dönem projesi sunumları
16 Final

MakalelerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Proje Hazırlama 2 5 10
Proje Sunma 2 1 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 37 37
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 37 37
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek