GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN046 DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Dersin temel amacı öğrencilerin; dijital fotoğrafçılık teknolojisi ve ekipmanları, dijital görüntü işleme, photoshop programını kullanma ve dijital fotoğrafları manipüle etme yöntemleri hakkında bilgilenmesini sağlamaktır.


Prof.Dr. Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR


1 Dijital teknolojiyi kullanma yeteneğini geliştirme,
2 Dijital görüntü işleme programlarını kullanmayı öğrenme,
3 Dijital teknolojiyi kullanarak fotoğraf çekerken gerekli olan teknik, estetik ve yaratıcılık becerisini geliştirme,
4 Fotoğrafları manipüle etme yöntemleri ve gerçekliğin değiştirilmesi,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dijital fotoğraf makinesi ve diğer ekipmanları. Photoshop ve diğer görüntü işleme programları. Fotoğrafların manipülasyonu. Fotoğrafik estetik ve yaratıcılık.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dijital Fotoğrafçılık kavramları
2 Çeşitli alanlarda dijital fotoğraf kullanımı
3 Dijital görüntülemenin temelleri
4 Dijital fotoğraf makinesinin yapısı, çalışma sistemi, kullanım özellikleri,
5 Objektif türleri ve görüntü kaliteleri, Dijital film kartları
6 Çözünürlük ve piksel
7 Çözünürlük ve görüntü kalitesi, bit derinliği
8 Arasınav (Vize)
9 Arasınav (Vize)
10 Fotoğraf çekim ve yorumlama
11 Fotoğraf çekim ve yorumlama
12 Fotoğraf çekim ve yorumlama
13 Fotoğraf çekim ve yorumlama
14 Fotoğraf çekim ve yorumlama
15 Final
16 Final

Yardımcı Kaynaklar: Scott Kelby, Dijital Fotoğrafçının El Kitabı, Çev: Canan B.Üçüncüoğlu, Alfa Basım Yayın, İstanbul, 2014. Emre İkizler, Filmden Dijitale, Say Yayınları. Tom Ang, Dijital Fotoğrafçılık, İnkilap Kİtabevi. Julie Adair, Amatörler için Dijital Fotoğrafçılık, Dünya Yayıncılık. Julie Adair King, Amatörler İçin Dijital Fotoğrafçılık, Çev: Caner Özer, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2000. William J.Mitchell, The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Are, MIT Press, Cambridge, 1992. Fred Ritchin, In Our Own Image, Aperture Foundation Inc., New York, 1990. Melvin L. Prueitt, Art and Computer, McGraw-Hill Inc. MewYork, 1984.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 10 4 40
Tartışma 8 1 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Okuma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 104

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek