GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN055 MİTOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Yunan tanrı, tanrıça ve kahramalarının seramik, plastik ve duvar resimleri ışığında mitosları ve simgeleriyle tanıtılması amaçlanmaktadır.


Assist. Prof. Dr. Yasemin Polat


1 Yunan mitolojisinin, eski Yunan’da din olduğunu kavrayabilme
2 Yunan mitolojisi ile Yakındoğu mitolojileri arasındaki ilişkiyi kıyaslayabilme
3 Yunan mitolojisinin, Hellen sanatındaki yerini değerlendirebilme
4 Mitolojik betimleri ikonografik açıdan yorumlayabilme ve tartışabilme
5 Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
6 Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Antik Mitoloji bilgisi, lahitler ve seramikler üzerindeki bezemelerin, sahnelerin belirlenmesi ve ikonografik tanımlanmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Grek Pantheonu’ndaki mitosları bilmeksizin antik toplumun yapısını tanımak olanaksızdır. Bu ders Yunan toplumundaki çok tanrılı inancı yöneten tanrılar dünyası ile ilişkilidir. Buna ek olarak Yunan Pantheonu’ndaki on iki tanrının ikonografik incelemelerinin yanında, bu figüratif tanrılar dünyasının toplumda simgeledikleri kimlikler ve bunlara yönelik betimler incelenmektedir (örneğin, Zeus’un Ganymedes mitosunun eşcinselliğini göstermesi gibi). Hellen Pantheonu’nun kökenleri ve etkilendiği Yakın Doğu inançları (Hitit, Fenike, Mısır ve özellikle de Girit) her tanrı ve tanrıçanın etkilendikleri ülke bazında ele alınmaktadır. Ders kapsamında aynı zamanda, çok tanrılıktan tek tanrılığa geçen uygulamalar ve benzer mitoslar ile evrenin yaratılışı, insanın yaratılışı ve tanrısal cezalandırma olarak görülen Tufan ve deprem gibi doğa olaylarına yönelik mitoslar ele alınmaktadır.Tüm incelemeler seramik, plastik ve duvar resimleri eşliğinde verilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi .
2 Evrenin Yaratılışı ve Ana tanrıçalıktan, Baba Tanrılığa Geçiş
3 Zeus ve Hera. Hieros-Gamos ve (Kutsal Evlilik). Hellen Toplumunda Evlilik
4 Evrenin paylaşımı ve Poseidon. Mythosları
5 Evrenin paylaşımı ve Hades. Mythosları.
6 Demeter .Mythosları, Kültleri ve Bayramları
7 Apollon. Kültlerini.Kökeni, Mythosları ve Kehanet Merkezleri.
8 Ara sınav
9 Artemis.Kökeni, Mythosları ve Artemis Ephesia.
10 Aphrodite. Mythosları ve kimlikleri
11 Hephaistos. Tanrının kimliği ve toplumdaki yeri.Evlilik öyküsü ve işlevleri.
12 Tanrıça Athena kimlikleri ve mythosları
13 Dionysos kimlikleri, mythosları, bayramları.
14 Hermes mythosları ve işlevleri.
15 Ares mythosları ve işlevleri
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Hesiodos Eseri ve Kaynakları, Ankara 1977, (çev. S. Eyüboğlu, A. Erhat) P. Grimal, Mitoloji Sözlüğü. Yunan Roma, İstanbul, 1997 (Çev. S. Tamgüç) A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul, 1984 (Üçüncü Basım). Önerilen Kaynaklar: Homeros, İlyada, İstanbul, 1975, (Çev. A. Erhat,A. Kadir) S.Can, Klasik Yunan Mitolojisi, Istanbul, 1970 B.Comert, Mitoloji ve Ikonografi, Ankara, 1980 E.Granger, Mitoloji, (Cev.Nurullah Atac), Istanbul, 1983 G.Fink, Antik Mitolojide Kim Kimdir? Istanbul, 1995, (Çev. (Umit Ozturk) Th. H. Carpenter, Antik Yunanda Sanat ve Mitoloji, İstanbul, 2002, (Çev. B.B.M. Ünlüoğlu)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 87

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 2 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 3 1
ÖÇ 5 1 1 1 1 1 2 3 4 3 1 2
ÖÇ 6 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 2 3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek