GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN057 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


İnsan yaşamında doğru ve etkili konuşmanın önemini kavratmak; konuşmada doğru, anlaşılır, akıcı ve etkili olmayı sağlamak; bireyin düşüncelerini ifade ederken doğru sözcük seçimini, doğru sözcüklerle akıcı cümleler kurmasını sağlamaktır1 Topluluk önünde konuşma yapabilme becerisinin geliştirilmesi
2 Sunum Teknikleri ve Sunum becerilerinin geliştirilmesi
3 Sunum sırasında görsel desteklerin hazırlanması.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


“Konuşma” kavramı, konuşma türleri, doğru ve etkili konuşmayı engelleyen nendenler, doğru ve etkili telaffuz, doğru ve etkili cümle kurma, akıcı konuşma ve toplum önünde doğru, anlaşılır, akıcı ve etkili bir konuşma yapabilmeye yönelik konular teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Güzel ve etkili konuşmanın önemi
2 Dinleme becerilerine giriş.
3 Konuşmanın ögeleri ve ortamın tanıtılması.
4 Konuşma türlerine giriş ve uygulamalar.
5 Topluluk önünde konuşma korkusu
6 Konuşma sırasında etkili beden dilinin kullanımı
7 Uygulama 1
8 Arasınav (Vize)
9 Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma çalışmalarına giriş
10 Doğaçlama konuşma teknikleri
11 Konuşma öncesi hazırlıklar, mekan planlaması
12 Etkili sunum teknikleri çalışmaları, ses alıştırmaları
13 Görsel destek türleri ve hazırlanması
14 Uygulamalar 2
15 Uygulamalar 3
16 Final

Ders Kitabı: Yakıcı, Ali vd; Üniversiteler İçin Türkçe-2 Sözlü Anlatım. Ankara: Gazi Kitapevi, 2011. Aktaş, Şerif-Osman Gündüz; Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları, 2002 (3. Baskı). Yardımcı Kitaplar: YAMAN, E, Doğru. Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. Ankara: Gazi Kitabevi, 2004.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek