GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN059 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


• Günümüzde kullanılan temel girişimcilik tanımlarını ortaya koyarak girişimciliğin ne anlama geldiğini belirlemek • Yeni Nesil Girişimcinin karakteristik özelliklerini anlayabilmek • İş Modeli ve İş Planı Kavramlarını kavrayabilmek • İş Planı hazırlayabilmek


Dr. Lecturer Elif Tunalı Çalışkan


1 İyi bir girişimci profilinin ve girişimcinin işletmeler için oynadığı rolün kavranması
2 Yeni nesil Girişimcinin özelliklerini anlayabilmek
3 İş Modeli ve İş Planı arasındaki farkları anlayabilmek
4 İş Planı Hazırlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında girişimciliğin doğası, başarı ve başarısızlık, başarılı girişimcilik, bir iş planı geliştirmek, franchising, sermaye kaynakları, yer seçiminin belirlenmesi, örgütsel biçimin seçilmesi, planlama ve organizasyon, yönlendirme, performansın izlenmesi, pazarın anlaşılması, fiyatlama, reklam ve satış, küçük işletmelere devlet desteği konuları ele alınacaktır. İş fikri oluşturma, modelleme ve iş planı hazırlama çalışmaları yapılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1. Girişimcilik Kavramı ve Yeni Nesil Girişimcinin özellikleri
2 2. Girişime Başlamak ve İş fikrinin geliştirilmesi
3 3. Girişimcilik Ekosisteminin tanımlanması
4 4. Aile İşletmeleri ve Girişimcilik
5 5. Sosyal Girişimcilik
6 6. Start up Kavramı ve İş modeli Çeşitleri
7 7. Kanvas Tabloların oluşturulması
8 8. Ara Sınav
9 9. İş Planı Kavramı: Pazar Araştırması
10 10. İş Planı Kavramı: Pazarlama Planı
11 11. İş Planı Kavramı: Yönetim Planı
12 12. İş Planı Kavramı: Üretim Planı
13 13. İş Planı Kavramı: Finansal Plan
14 14. İş Planı Hazırlama
15 15. İş Planı Hazırlama
16 Final Sınavı

- Ries, Eric. (2014). Yalın Yeni Girişim. Özyeğin Üniversitesi Yayınları - Kawasaki, Guy. (2016) Girişimcinin El Kitabı. Mediacat Yayıncılık - Gladwell, Malcolm. (2016) Outliers. Mediacat Yayıncılık


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Ev Ödevi 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 99

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek