GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN060 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bireysel söylemlerin geliştirilmesini amaçlar. Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi beraberinde getiren bu ders, öğrencilerin proje çalışmalarının hem üretim hem de tüketim aşamalarında eleştirel yaklaşımlarını arttırmayı hedefleyen bir derstir.


Doç. Dr. Pınar Özgökbel Bilis


1 Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürebilme
2 Ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneği
3 Sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilme ve yeni bireysel söylemlerin geliştirebilme
4 Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Medya Okuryazarlığı dersinde incelenen olgu ve olaylar, ayrıca medya sürecinin ne şekilde işlediğini aktaran bilgiler doğrultusunda öğrenci, yazılı basın, televizyon, radyo, multi medya araçları vb. gibi medya araçlarını farklı amaçlar için kullanabilir ve aynı zamanda kendi medya mesaj ve araçlarını yaratabilir ve dağıtımını gerçekleştirebilir konumuna erişmesini içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.
2 Geleneksel Okuryazarlık, 21. Yüzyıl Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve Görsel Okuryazarlık Özellikleri ve İlkeleri
3 Medya Okuryazarlığın Kapsamı ve Temel Becerileri
4 Medya Okuryazarlığını Oluşturan Temel İlkeler - İmge ve İmgenin Gücü
5 Avrupa - ABD Ve Dünyada Medya Okuryazarlığı Üzerine Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Tarihsel Süreç
6 Görsel – yazılı ve işitsel medya çıktılarını değerlendirme ve üretebilme yetisi
7 Medya metinlerini İnceleme
8 Medya Okuryazarlığındaki Anahtar İçerikleri Örnek Olaylarla Tartışma
9 Ara Sınav (Vize)
10 Medya Okuryazarlığı ve Medya Metinlerinde Toplumsal Değerler Analizi
11 Medya Okuryazarlığı ve Haber Analizi
12 Medya Okuryazarlığı ve Film Analizi
13 Medya Okuryazarlığı ve İnternet
14 Medya Okuryazarlığı ve Medya Metinlerinde Subliminal Mesaj Aktarımı
15 Medya Okuryazarlığı ve Reklam Analizi
16 Final Sınavı

Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Mutlu Binark, Mine Gencel Bek, Kalkedon Yayınları 2010 Medya Okuryazarlığı Elkitabı, Kemal İnal, Ütopya Yayınları, Ankara, 2009 Medya Okuryazarlığı, Melda Cinman Şimşek, Nurçay Türkoğlu, Parşömen Yayıncılık, İstanbul, 2011 Medya Okuryazarlığına Giriş, Nurdan Öncel Taşkıran, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2007


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 5 1 5
Toplam İş Yükü (saat) 84

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek