GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN109 BİLGİSAYAR Ders 1 1 0

Lisans

1 Temel bilgisayar kullanım becerisinin kazandırılması
2 Office programlarını kullanabilme
3 Mesleki alana yönelik olarak Office programlarını kullanabilme
4 Matlab yazılımının Biyokimya ile ilgili kısımlarını kullanabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilgisayarın Donanımları, Girdi-Çıktı Üniteleri, Bilgisayarda Dizin/Dosya Yapısı
2 İşletim Sistemleri ve Güvenliği
3 Bilgisayarların Yazılımı ve Akış Çizelgeleri (Algoritma Mantığı)
4 Bir Kelime İşlemci Programının Tanıtımı, Kullanımı, Menüler, Metin Düzenleme ve Biçimlendirme, Sayfa Biçimlendirme
5 Kelime İşlemci Programında Doküman Hazırlama, Tablolama, Çizimlerle Çalışma, Dosya Nesne Resim Ekleme, Denklem Düzenleyici
6 Bir Tablolama Programının Tanıtımı, Kullanımı, Menüleri, Hücre Özellikleri, Sayfa Biçimlendirmesi, Verilerin Tablolanması ve Biçimlendirilmesi
7 Tablolama Programında Verilerin Sıralanması, Formül Oluşturulması, Verilerin Grafiklerinin Oluşturulması, Makro Oluşturulması ve Kullanımı
8 Ara sınav
9 Bir Sunu Programının Tanıtımı ve Kullanımı
10 Bilgisayar Ortamında Bilimsel Metin Yazımı (Rapor, Makale vb.)
11 MATLAB Programının Tanıtımı, Genel Amaçları ve Komutları
12 MATLAB Programının İki ve Üç Boyutlu Grafik Çizimleri ve Uygulamalar
13 MATLAB Programında Bilimsel Uygulamalar
14 MATLAB Programında Bilimsel Uygulamalar
15 MATLAB Programında Bilimsel Uygulamalar
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Toplam İş Yükü (saat) 58

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek