GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505001052010 PHYSICS I Ders 1 1 7,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin, temel fizik yasalarını öğrenmeleri, bazı temel fiziksel problemlerini yorumlama ve nitel ya da nicel olarak çözme yeteneklerini geliştirmesidir. Laboratuar çalışmasında ise öğrencilerin teori ile pratik arasında ilişkileri kurabilme, fiziksel büyüklükleri ölçme, değerlendirme ve raporlama yeteneği kazanmalarıdır


Prof. Dr. İbrahim AVGIN, Doç. Dr. Yavuz ÖZTÜRK


1 Fiziğin temel yasalarını yorumlayabilme
2 İş ve enerji kavramlarını yorumlayabilme,
3 Korunum yasalarını problem çözümlerinde kullanabilme
4 Fiziksel problemleri matematik kullanarak kritik edebilme
5 Fiziksel büyüklükleri ölçebilme,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Rijid cismin doğrusal hareketi ve düzlemsel hareketi, Newton hareket kanunları ve uygulamaları, iş ve enerji teoremleri, itme ve momentum, rijid cismin dönme hareketi, rijid cismin dengesi, periyodik hareket, gezegenler ve gravitasyon, dalgalar, akustik, termodinamik ve kinetik teori, difüzyon olayı, transport parametreleri.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanıtım, gerekli yaklaşık matematik ilişkiler, birimler, ölçme, vektörler, kinematik Kuvvet Masası
2 Newton hareket kanunları: Kuvvetler ve Newton’un üç hareket kanunu, Ataletsiz sistemin etkileri, Kuvvet diyagramları. Kuvvet Masası, Newton’un 2. Hareket Yasası
3 Newton hareket kanunları uygulamaları: Dinamik, Bazı basit sabit kuvvetler, sürtünme, sürüklenme kuvvetleri, kuvvetler ve dairesel hareket, temel kuvvetler Newton’un 2. Hareket Yasası
4 Newton hareket kanunları uygulamaları: Statik Newton’un 3. Hareket Yasası , Sürtünme Katsayısı
5 İş ve enerji teoremleri: Kinetik enerji ve iş, Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler, güç, potansiyel enerji ve enerji korunumu. Isının Mekanik Eşdeğeri
6 İtme ve momentum: Momentum ve korunumu, itme ve çarpışmalar, inelastik ve elastik çarpışmalar, kütle merkezi Balistik Sarkaç
7 Rijid cismin dönme hareketi: rijit cisimlerin hareketi, tek eksende dönme, dönme kinetik enerjisi, Dönme ataleti, tork, Açısal momentum ve korunumu, Açısal momentumda iş ve enerji. Dairesel Hareket
8 Arasınav
9 Gezegenler ve Yerçekimi: Yerçekimi ve rijit cisimler, temel kuvvetler, gezegen ve uydu hareketleri, gezegen ve uydularda enerji Telafi
10 Periyodik hareket: yay ve periyodik hareket, basit sarkaç, enerji ve basit harmonik hareket, Sönümlü harmonik hareket Balistik Sarkaç
11 Akışkanlar mekaniği: Madde ve durumları, basınç, Buoyancy ve Archimed presipleri, hareketli sıvılar, Malzeme Gerilmesi
12 Akustik: Durağan dalgalar, ilerleyen dalgalar, dalgalarda enerji ve kuvvet, ses, Doppler etkisi, dalgalarda süperpozisyon ve girişim Mekanik Dalgalar
13 Termodinamik kanunları: Sıcaklık ve ideal gazlar, termal sistemler, termal enerji ve ısı akışı, termodinamiğin birinci kanunu, molekül ve gazlar, moleküler hareket ve basınç, gazların hız dağılımları, difüzyon sabiti, ortalama serbest yol ve zaman Isının Mekanik Eşdeğeri
14 Termodinamik kanunları: Termodinamiğin ikinci kanunu, carnot çevrimi, entropy ve ideal gazlar Telafi
15 Genel tekrar Genel tekrar
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Fundamentals of Physics 8th Edition; David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; Wiley 2007 YARDIMCI KİTAPLAR: Serway R. A. , Beichner J., Jewett J. W. 2000; Fen ve Mühendisler için Fizik,Palme Yayınevi, Ankara Physics for Scientist and Engineers, P. M. Fishbane, S. Gasiorowicz, S. T. ThorntonYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Quiz 1 30
Laboratuvar 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 4 1 4
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 5 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 198

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5 4 4
ÖÇ 2 5 4 4
ÖÇ 3 5 4 4
ÖÇ 4 5 4 4
ÖÇ 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek