GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505001322010 LOGIC CIRCUITS Ders 1 2 5,00

Lisans


İngilizce


Bu kursun amacı öğrencilere dijital sistemlerin temel yapı taşlarını ve çalışma prensiplerini öğretmek, birleşik ve sıralı devrelerin, yazmaç ve hafızaların, programlanabilir mantık düzeneklerinin çalışma prensiplerini, kullanımlarını ve tasarım tekniklerini anlamaktır. Dijital sistemlerin yapı taşlarını sistem tasarımına uygulama ve bilgisayar destekli tasarım becerisi kazandırmaktır. FPGA devre tasarımı yazılımlarının kullanımlarına alışmaktır. Sayısal sistemlerde donanım tanımlama dillerinin kullanımını anlamaktır. Laboratuvar deneyleri ve dönem projeleri ile dijital sistemlerin konuları hakkında birinci elden tecrübe sahibi olmaktır.


Araş. Gör. Dr. İsmail Irmakçı


1 Bir sayıyı, bir sayı sisteminden diğer bir sayı sistemine çevirebilme
2 Değişik sayı sistemlerinde, işaretli ve işaretsiz sayılar ile işlem yapabilme becerisi kazanma
3 Mantık kapılarının çalışma prensiplerini kavrayabilme
4 Dijital ifadelerin sadeleştirilmesi tekniklerini kavrayabilme
5 Kodlayıcı, kod çözücü ve çoklayıcıların çalışma prensiplerini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Sayı Sistemleri • Aritmetik işlemler • Mantık Kapıları • Karnough Diyagramları • Kombinasyonel Devre Tasarımı • Flip-Floplar • Birleşimsel Devre Tasarımı • Kaydediciler ve Sayıcılar


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sayısal kavramının açıklanması Tanıtım
2 Sayı sistemleri, Aritmetik İşlemler, Sayıların Farklı Tabanlarda Temsili Breadboad kullanımı
3 Alfa-Nümerik Kodlar, Bool Cebri, Fonksiyonlar ve Farklı Temsil Yolları Laboratuar cihazlarının kullanımı
4 Karnough Diyagramları, Fonksiyon Sadeleştirmeleri, Pariteler ve Kullanımları Breadboard uygulamaları
5 Toplayıcılar, Çıkarıcılar, Çarpıcılar Breadboard uygulamaları
6 Kodlayıcılar, Kod-Çözücüler, Çoğullayıcılar, İkili sistemde 4 işlem Breadboard uygulamaları
7 Kombinasyonel devre tasarımları Breadboard uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Kombinasyonel devre tasarımları Breadboard uygulamaları
10 Mandallar, Flip-Floplar, Sıralı Devre Analizi, Durum Diyagramları Breadboard uygulamaları
11 Durum Tabloları, Uyarma Tabloları Breadboard uygulamaları
12 Sıralı Devre Tasarımı Breadboard uygulamaları
13 Kayıt kütükleri, Sayıcılar Breadboard uygulamaları
14 Kayıt kütükleri, Sayıcılar Breadboard uygulamaları
15 Genel Tekrar Telafi
16 Final Sınavı Yok

DERS KİTABI: 1. Thomas C. Floyd, “Digital Fundamentals, Prentice Hall”, 1997. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Pedroni, Volnei A., “Circuit Design with VHDL”, MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England, 2004. 2. M.Morris Mano, Charles Kime, “Logic and Computer Design Fundamentals”, Prentice Hall 2nd Ed., 2000.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Laboratuvar 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Rapor Hazırlama 8 2 16
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 3 3
ÖÇ 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek