GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
10520501T11400 BİTİRME TEZİ Ders 4 7 6,00

Lisans


Türkçe


Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında seçilmiş konularda öğrencilerin yetiştirilmesi ve bu konularla ilgili teorik ve deneysel detaylı çalışmalar yaptırılması


Prof. Dr. Musa ALCI


1 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
2 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlama becerisi
3 Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
5 Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimini planlayabilme
6 Proje planlaması yapmak ve detay belirleyebilme
7 Mesleki Özgüven

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersi alan her öğrenci Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında seçmiş olduğu bir konu üzerinde derinlemesine bir çalışma gerçekleştir ve çalışmalarını bir rapor halinde teslim eder.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bireysel çalışma Bireysel çalışma
2 Bireysel çalışma Bireysel çalışma
3 Çalışmaların danışmana sunulması Bireysel çalışma
4 Bireysel çalışma Bireysel çalışma
5 Bireysel çalışma Bireysel çalışma
6 Çalışmaların danışmana sunulması Bireysel çalışma
7 Bireysel çalışma Bireysel çalışma
8 Bireysel çalışma Bireysel çalışma
9 Çalışmaların danışmana sunulması Bireysel çalışma
10 Bireysel çalışma Bireysel çalışma
11 Bireysel çalışma Bireysel çalışma
12 Çalışmaların danışmana sunulması Bireysel çalışma
13 Bireysel çalışma Bireysel çalışma
14 Bireysel çalışma Bireysel çalışma
15 Çalışmaların danışmana sunulması Bireysel çalışma
16 Proje raporu sunulması

VeritabanlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 1 60 60
Rapor Hazırlama 1 10 10
Seminer 1 10 10
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 50 50
Makale Yazma 1 10 10
Bireysel Çalışma 10 10 100
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4 3 3
ÖÇ 6 3 5
ÖÇ 7 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek