GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505001222015 TEMEL ELEKTRİK VE GÜVENLİĞİ Ders 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Bu derste öğrencilerin, elektrik, elektrik güvenliği, elektrik tesisatlarında kullanılan temel kavramları, tesisatlar için koruma ve güvenlik kavramlarını bilmesi, aydınlatma uygulamaları; akım, gerilim, direnç, güç, güç katsayısı, frekans, iş gibi kavramları öğrenerek bunları ölçen ölçü aletlerinin yapısı çalışması, ölçmede kullanılması, ölçme alanının genişletilmesi yöntemleri, doğru ve alternatif akımda ölçme, osiloskoplar, fonksiyon jeneratörlerinin kullanılması amaçlanmaktadır.


Prof.Dr. Mutlu Boztepe Dr. Sinan Zengin


1 Temel elektrik kavramlarını, Elektrik güvenliğinde kullanılan kavramları, Elektrik tesisatlarında kullanılan temel kavramları açıklayabilme.
2 Akım, gerilim, direnç, güç, güç katsayısı, iş ve frekans gibi temel elektriksel büyüklükleri tanımlayabilme
3 Temel elektriksel büyüklükleri ölçen aletlerin yapısı ve çalışmasını açıklayabilme ve ölçmede kullanabilme
4 Doğru ve alternatif akımda ölçü aletlerinin ölçme alanını genişletmeyi açıklayabilme ve uygulayabilme
5 Alternatif akımda omik, endüktif, kapasitif bileşenli alıcıların güç üçgeni ve bileşenlerini açıklayabilme, basit devre çözümlemeleri yapabilme
6 Üç fazlı temel devreleri çözebilme
7 Elektrik tesisatları için standartları bilme
8 Elektrik mühendisliğinde güncel sorunları bilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ölçü birimleri, bilimsel notasyon, mühendislik notasyonu, metrik birim dönüşümleri, gerilim akım , direnç, direnç renk kodları, voltmetre, ampermetre, dijital-analog multimetre, Ohm yasası , enerji ve güç, seri ve paralel devreler, devre teoremleri, ac akım ve gerilimler, kondansatör, indüktör ve transformatörler, AC devrelerde güç ve enerji, 3 faz sistemler, elektrik devrelerinde güvenlik, elektrik tesislerinde topraklama metotları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Elektrik ve elektronik mühendisliğine giriş, ders içeriği, ders değerlendirme yöntemi
2 Ölçü birimleri, bilimsel notasyon, mühendislik notasyonu, metrik birim dönüşümleri, ölçüm sonuçlarının yazılması
3 Gerilim, akım, direnç, direnç renk kodları, voltmetre, ampermetre, didital ve analog multimetreler
4 Ohm yasası, enerji ve güç
5 Seri devreler, paralel devreler, seri-paralel devreler Ltspice simulasyon
6 Devre teoremleri, Thevenin ve Norton Teoremleri LTspice simulasyonu
7 Göz, çevrim ve düğüm analiz yöntemleri
8 AC akım ve gerilime giriş
9 Ara sınav
10 Kondansatör ve İndüktörler
11 Transformatörler
12 AC elektrik devrelerinde P, Q, S LTspice simulasyonu
13 Güç uygulamalarında 3 faz sistemler LTspice simulasyonu
14 Multimetre, Osiloskop, laboratuvar güç kaynağı ve breadboard
15 Elektrik sistemlerinde ve ekipmanlarında güvenlik, sigortalar
16 Elektrik tesislerinde topraklama yöntemleri

Ders kitabı: Thomas Floyd, Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version, 10th edition, Pearson Yardımcı kitap: BELL, David A., Electronic Instrumentation and Measurements (2007), Oxford University PressYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 2 1 2
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Toplam İş Yükü (saat) 47

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek