GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505002122015 DIGITAL SYSTEMS Ders 2 3 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilere dijital sistemlerin yapı taşlarını anlatmaktır. Kütük kayıt transferini, veri yollarını, sıralama ve kontrolu, mikro-programlı kontrolu, komut seti mimarilerini, CPU tasarımını, giriş/çıkış ve haberleşmeyi, hafıza sistemlerinin çalışma prensiplerini, kullanımlarını, tasarım ve simülasyon tekniklerini anlamaktır. FPGA programlama yazılımlarının kullanımlarına alışmaktır. Sayısal sistemlerde donanım tanımlama dillerinin kullanımını anlamaktır. Laboratuvar deneyleri ve dönem projeleri ile dijital sistemlerin konuları hakkında birinci elden tecrübe sahibi olmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Özkan Akın


1 Hafıza çeşitlerini ve bellek organizasyonlarını bilebilir
2 Programlanabilir mantık devrelerini tanıyabilir
3 Kaydedici ve veriyolu işlemlerini yapabilir
4 Sıralı çalışan sayısal bir sistemi tasarlayabilir
5 Komutları ve adresleme modlarını bilebilir
6 FPGA çipine VHDL kullanarak programlama yapabilir
7 Mikroişlemci mimarisini öğrenir ve tasarım yapabilir
8 FPGA Tasarım programı ile temel seviye mikroişlemci tasarımı yapabilir
9 Farklı mikroişlemci iç yapıları arasında mimari farkları ortaya koyabilir
10 Deneylerde gerekecek araç ve gereçleri kullanma becerisini kazanabilir
11 Analiz ve sentez işlemleri sonucunda elde edilen verileri rapor halinde sunup yorumlayabilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kütük Kayıt Transferi ve Veri Yolları: Veri Yolları ve İşlemleri, Aritmetik/Mantık/Öteleme Mikroişlemleri, Çoğullayıcı Tabanlı Transfer, Hat Tabanlı Transfer, Üç-Durumlu Hatlar, Hafıza Transferi, Veri Yolları, Aritmetik Mantık Birimi (ALU), Öteleyici, Veri Yolu Gösterilimi, Kontrol Kelimesi, Zamanda Çoğullanmış Veri Yolu. Sıralama ve Kontrol: Kontrol Birimi, Algoritmik Durum Makinaları (ASM), ASM Akış Diyagramları, Zamanlama Önlemleri, Tasarım Örneği: İkili Çarpıcı, Donanım Bağlantılı Kontrol, Sıralamalı Kayıt Kütükleri ve Kodlayıcılar, Her Duruma bir Flip-Flop, İkili Çarpıcı için HDL-VHDL-Verilog Gösterimi. Mikroprogramlı Kontrol: İkili Çarpıcı Örneği, Basit bir Bilgisayar Mimarisi, Komutlar, Komut Formatları, Hafıza Yeni-Kaynak Diyagramı, Bir-periyotlu Donanım Bağlantılı Kontrol, Komut Kodlayıcı, Örnek Koutlar ve Program, Çok Periyotlu Mikroprogramlı Kontrol, Mikroprogram Tasarımı, Donanım Bağlantılı Alternatif, Zamanda Çoğullanmış Kontrol, Zamanda Çoğullama ve Performans. Komut Seti Mimarisi: Bilgisayar Mimari Kavramları, Temel Bilgisayar İşlem Periyodu, Kayıt Kütük Seti, Üzerinde İşlem Yapılan Büyüklüğü Adresleme, Üç/İki/Bir/Sıfır Adresli Komutlar, Adresleme Mimarileri, İmalı/Derhal//Kayıt Kütük ve Kayıt Kütük Dolaylı/Doğrudan/Rölatif/İndeksli Adresleme Modları, Komut Seti Mimarileri, Veri Transfer Komutları, Yığın Komutları, Bağımsız ve Hafıza Haritalı giriş/çıkış, Veri Manipülasyon Komutları, Yüzen Nokta Hesaplamaları, Program Kontrol Komutları, Program Kesme. CPU Tasarımları, Giriş-Çıkış ve Haberleşme ve Hafıza Sistemleri.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Veri Yolları ve İşlemleri, Aritmetik/Mantık/Öteleme Mikroişlemleri Labaratuar Tanıtımı
2 Veri Transfer Çeşitleri, , Üç-Durumlu Hatlar, Aritmetik Mantık Birimi (ALU) FPGA Sistemleri Tanıtımı
3 Veri Yolu Gösterilimi, Kontrol Kelimesi, Zamanda Çoğullanmış Veri Yolu VHDL Programlama
4 Kontrol Birimi, Algoritmik Durum Makinaları ve Akış Diyagramları VHDL Programlama
5 İkili Çarpıcı Tasarımı, Donanım Bağlantılı Kontrol, Her Duruma bir Flip-Flop VHDL Dili ile Yarım Toplayıcı, Tam Toplayıcı ve Dört Bitlik Toplayıcı Tasarımları ve FPGA Uygulaması
6 Sıralamalı Kayıt Kütükleri ve Kodlayıcılar, HDL-VHDL-Verilog Gösterimi VHDL dili ile 4 işlem kapasitesine sahip Aritmetik Lojik Ünite Tasarımı
7 Komutlar, Formatları, Kodlayıcıları, Tek Periyotlu Mikrokomputer, Kontrolu Yukarı Aşağı Sayıcı Tasarımı ve FPGA Kartlarında Gerçeklenmesi
8 VİZE (ARA SINAV) HAFTASI VİZE (ARA SINAV) HAFTASI
9 Çok Periyotlu Mikroprogramlı Kontrol, Mikroprogram Tasarımı FPGA sistemlerinde VHDL kullanarak Memory Tasarımı
10 Çok Periyotlu Mikroprogramlı Kontrol, Mikroprogram Tasarımı VHDL kullanılarak Kaydedici Bank Tasarımı
11 Bilgisayar Mimari Kavramları, Temel Bilgisayar Çalışma Çevrimi, Yazmaç Seti, Operand Adresleme, 0/1/2/3 Adresli Komutlar VHDL ile işlemci Datapath sistemi tarsarımı
12 Adresleme Mimarileri, Adresleme Modları, Komut Seti Mimarileri, Veri Transfer Komutları Hafıza Üniteli Datapath sisteminin ALU işlemleri gerçekleştirme Sistem Tasarımı
13 Yığın (stack) Komutları, Bağımsız veya Hafıza Haritalı I/O, Veri Manipülasyon Komutları, Yüzen Nokta Hesapları, Program Kontrol Komutları, Program Kesme Tek Vurulu İşlemci FPGA Uygulaması
14 CPU Tasarımları, Giriş-Çıkış ve Haberleşme, Hafıza Sistemleri Deney Telafi Haftası
15 Merkezi İşlem Birimi Tasarımları, Girdi-Çıktı ve İletişim, Bellek Sistemleri Serbest Uygulama-FPGA VHDL Tasarımı
16 Final Sınavı Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. M.Morris Mano, Charles Kime, “Logic and Computer Design Fundamentals”, Prentice Hall 2nd Ed., 2000. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Pedroni, Volnei A.: “Circuit Design with VHDL”, MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England, 2004.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Laboratuvar 1 35
Laboratuvar Sınavı 1 15
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 90
Proje Hazırlama 1 5
Proje Sunma 1 5
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 14 2 28
Rapor Hazırlama 12 1 12
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 2 2
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 10
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Rapor 1 5 5
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 183

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9
ÖÇ 10 5
ÖÇ 11 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek