GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505004052015 COMMUNICATION SYSTEMS-I Seçmeli Ders Grubu 4 7 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı sayısal haberleşme sistemleri için veri iletim oranı, bandgenişliği, iletici gücü ve veri doğruluğu gibi kısıtların varlığında tasarım teknikleri ve pefrormans analizinin öğretilmesidir.


Doç. Dr. Radosveta Sokullu


1 Rastgele süreçler ve sayısal haberleşme sisteminin analizinde kullanımı
2 Sayısal Haberleşme sisteminin tasarım ve analizini yapabilme
3 Farklı modülasyon sistemlerini kullanan modern haberleşme sistemlerinin bandgenişliği ve güç gereksinimlerini tanımlayabilme
4 Sayısal haberleşme sistemlerinde veri doğruluğu ve güvenliğinin artırılması için kullanılan yöntemleri tanıma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sayısal tabanband ve taşıyıcı modulasyonu, Rastgele süreçler, Toplanır beyaz gürültü ve haberleşme sistemlerine etkisi. Optimum alıcı uyumlu süzgeç, sayısal taşıyıcı modülasyonu için eş zamanlı alıcı, sinyal uzayı analizi, Optimum alıcılar için hata olasılğı, eşdeğer sinyal seti ve minimum enerjili sinyal seti. -FHSS Sistemler , Çoklu FHSS Kullanıcı sistemleri ve performans analizi, FHSS nin uygulamaları, DSSS Sistemleri , DSSS PSK nın Optimum sezimi, CDMA , OFDM


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İstatistiksel ortalamalar, Korelasyon, Doğrusal Ortalama Kare kestirimi, Merkez Limit Teoremi Rastgele değişken ve süreçleri konuları hakkında Örnekler
2 Rastgele süreçler ve spektral analiz: Rastgele süreçlerin sınıflandırılması, Güç Spektral Yoğunluğu, Çoklu rastgele süreçler Rastgele değişken ve süreçleri konuları hakkında Örnekler; spektral analizi
3 Rastgele süreçlerin lineer sistemlerde iletimi: Uygulamalar (Optimum Filtreleme), Temel bant analog sistemlerde performans analizi, Bant geçiren rastgele süreçler LTI sistemleri ve sinyalleri; AM VE FM SİSTEMLERİNDE GÜRÜLTÜ VE GÜRÜLTÜLE İLGİLİ KONULAR, Beyaz gürültü, Merkezi Limit Teorem
4 Sayısal haberleşme sistemlerinin performans analizi: Optimum alıcı filtre, eşleşen filtre, İkili polar sinyalleme için optimum doğrusal dedektör ANALOG SİNYALLERİN DİJİTAL SUNUMU (Diğer Darbe Modülasyon formları, PPM) konular hakkında
5 Taban Bandı Darbe İletim Metotları TABAN BANDI PULSE İLETİMİ (Eşleşen Filtre, ISI)
6 TEMEL BANT VERİ İLETİMİ (Nyquist Kriteri, Tapped Gecikme Hattı nitelendirmesi, PAM İletim) TEMEL BANT VERİ İLETİMİ örnekler
7 BANT GEÇİREN VERİ İLETİMİ (QPSK, FSK) PASSBAND VERİ İLETİMİ (QPSK, FSK) Örnekler
8 Vize
9 GEÇİŞ BANDI VERİ İLETİMİ (CPFSK, DPSK, Tutarlı ve Tutarlı Olmayan Algılama) GEÇİŞ BANDI VERİ İLETİMİ (CPFSK, DPSK, Tutarlı ve Tutarlı Olmayan Algılama) Örnekler
10 Iletim Hatalari Iletim hatalari hesaplanmasi - örnekler
11 BİLGİ VE İLERİ HATA DÜZELTME Kod örnekleri; entropi hesaplaması
12 Maksimum Olabilirlik Alıcısı, Minimum Ortalama Kare Hata Alıcısı MSE örnekleri
13 Alıcı kanal eşitleme MSE örnekleri
14 Problem çözme Problem çözme
15 Kapanış Dersi Final sınav hazırlığı
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: 1. B.P. Lathi, Zhi Ding, Modern Digital and Analog Communication Systems, Oxford University Press, 4th Edition. Önerilen Kaynaklar: 1.Communication System Engineering (Third Edition), John, G. Proakis, Masoud Salehi 2.Digital and Analog Communication Systems, (Fourth Edition), Leon W. Couch II 3.Communication Systems (Fifth Edition), Simon Haykin, Michael MoherYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Laboratuvar 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 49
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 166

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek