GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505002372016 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING Ders 2 3 6,00

Lisans


İngilizce


Öğrencilerin programlama ve problem çözme becerilerini kalıtım ve çok-biçimlilik gibi nesne tabanlı yaklaşımlarla iyileştirmektir.


Doç. Dr. Nükhet Özbek


1 Orta seviyede C++ programlama
2 C++ dili ile istenilen özelliklerde bir program yazabilme
3 C++ ile mühendislik uygulamaları geliştirme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sınıflar ve Veri Soyutlama, Operatör Aşırı Yükleme, Fonksiyon Üst Üste Tanımlama, Kalıtım, Çok-Biçimlilik, IO Akışları


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş C++ IDE tanıtımı
2 C'de ileri konular Konu hakkında kodlama deneyleri
3 C'den C++'a Geçiş Konu hakkında kodlama deneyleri
4 Sınıflar ve Veri Soyutlama Konu hakkında kodlama deneyleri
5 C++'da Sınıflar Konu hakkında kodlama deneyleri
6 C++'da Sınıflar Konu hakkında kodlama deneyleri
7 Operatörleri Aşırı Yükleme Konu hakkında kodlama deneyleri
8 Kalıtım Konu hakkında kodlama deneyleri
9 Ara sınav
10 Çokbiçimlilik ve Soyut Fonksiyonlar Konu hakkında kodlama deneyleri
11 C++'da Dizge ve IO Akıları Konu hakkında kodlama deneyleri
12 Hata Yakalama C++'da Dosyalar Konu hakkında kodlama deneyleri
13 ATM Vaka Çalışması ATM Projesi
14 ATM Vaka Çalışması ATM Projesi
15 Final Sınavı

C++ How to Program, 9/E, Harvey & Paul Deitel, Pearson, (2013) C How to Program, 8/E, Harvey & Paul Deitel, Pearson, (2015)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Laboratuvar 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 4 1 4
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Quiz için Bireysel Çalışma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 174

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek