GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505002412019 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders 2 3 1,00

LisansSosyal Sorumluluk Projeleri aracılığıyla öğrencilerin toplumun değişik kesimleriyle iletişim kurarak gözlemlemesini ve birey olarak daha duyarlı bir vatandaş olabilmesini sağlamaktır


Doç. Dr. Cem Civelek


1 Toplumsal sorunlar hakkında farkındalık kazandırma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sosyal Sorumluluk Projeleri aracılığıyla öğrencilerin, arkadaşları ve sorumlu öğretim üyeleriyle birlikte, topluma hizmet sunmaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Proje gruplarının belirlenmesi
3 Proje gruplarının belirlenmesi
4 Proje konularının belirlenmesi
5 Proje konularının belirlenmesi
6 Projelerdeki çalışmaların takibi
7 Projelerdeki çalışmaların takibi
8 Arasınav
9 Projelerdeki çalışmaların takibi
10 Projelerdeki çalışmaların takibi
11 Projelerdeki çalışmaların takibi
12 Projelerdeki çalışmaların takibi
13 Projelerdeki çalışmaların takibi
14 Projelerdeki çalışmaların takibi
15 Final Sınavı

Yok


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 1 14
Proje Hazırlama 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 24

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek