GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505003582019 STAJ-II Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrencilerin; Endüstride staj yapması amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akça


1 Endüstriyel uygulamaları görme
2 Temel üretim yöntemleri ve uygulamaları hakkında temel bilgileri kavrama
3 İş ve işyeri güvenliği hakkında temel bilgileri kavrama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Endüstri stajı-1


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Firmayı tanıma
2 İş ve işyeri güvenliği hakkında bilgilenme
3 Üretim yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgilenme
4 Üretim yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgilenme

YokYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Var


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Gözlem 20 4 90
Rapor 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 95

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 3 3 3
ÖÇ 2 3 4 3 3
ÖÇ 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek