GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505008042020 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin üniversite kavramını algılayarak üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayarak “Ege Üniversiteli Olma” bilincini ve duygusunu geliştirmektir.


Prof. Dr. İbrahim AVGIN


1 Ege Üniversiteli olma bilincini kavrayabilme
2 Estetik duygusunu ve yaratıcılığı geliştirebilme
3 Bilgi donanımlarını zenginleştirebilme
4 Etkinliklere katılım ile sosyalleşebilme ve iletişim becerilerini geliştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Üniversite birimlerini ziyaret etme ve sunumlara katılma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Üniversite kavramı ve felsefesi hakkında genel bilgiler
2 Kütüphane ziyareti (üniversite hizmet birimi olarak)
3 Sağlık, Kültür ve Spor Bölümünden Talimat
4 Üniversitenin yönetmelik ve yönergeleri hakkında bilgi
5 Konuk konuşmacı (Kültürel aktivite)
6 Başkanlık Kampüsünün "50. Yıl Köşkü" ziyareti
7 Açıklamalı Klasik Müzik Konseri
8 Fotoğraf Sergisi Ziyareti
9 Bir Konferansa Katılım
10 Kitap Tanıtım Günlerine Katılım
11 Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Bilgilendirme Toplantısı
12 Fotoğraf Sergisi Ziyareti
13 Tabiat Tarihi Müzesi'nde Bilgilendirme Toplantısı
14 Bilim Şenliğinde Konferansa Katılımı
15 Botanik Bahçesi-herbaryum Bilgilendirme Toplantısı
16 Genel Değerlendirme

Ders Kitabı: Ege Üniversitesi WEB sitesinin izlenmesi Yardımcı Kaynaklar: Üniversite içi etkinliklerin takip edilmesi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 5 77
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 42 42
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 4 3
ÖÇ 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek