GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
Ede309İDA İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAK Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin temel amacı öğrencilerin, insan davranışı ve zihinsel süreçlerinin bilimsel olarak incelenmesi olarak tanımlanabilecek psikoloji biliminin temel kavramları, ilkeleri ve kuramlarını tanımasıdır.


Arş. Gör. Dr. Mehmet Peker


1 Derste aktarılan içeriklere ilişkin giriş düzeyde bilgi sahibi olma
2 Derste aktarılan kuram ve araştırmaları tanıyabilme
3 . Psikoloji kapsamında incelenen olguları gündelik yaşamdaki olaylarla ilişkilendirmeye başlama
4 Sosyal olgulara eleştirel ve analitik olarak bakabilme becerilerine sahip olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders içeriğinde, algı, uyku ve rüyalar, klasik ve edimsel koşullanma, zeka, düşünce ve dil, motivasyon, duygular, terapiler, sosyal psikoloji konu başlıkları yer almaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Algı
3 Uyku ve Rüyalar
4 Klasik Koşullanma
5 Edimsel ve Bilişsel Yaklaşımlar
6 Zeka
7 Düşünce ve Dil
8 Motivasyon
9 Ara sınav
10 Duygular
11 Freud kökenli ve İnsancıl Teoriler
12 Sosyal Bilişsel ve Ayırıcı Özellik Teorileri
13 Duygu Durum Bozuklukları ve Şizofreni
14 Terapiler
15 Sosyal Psikoloji

Plotnik, R. (2009) Psikolojiye Giriş (T. Geniş, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları (Orijinal çalışma basım tarihi 2007).Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 1 10 10
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek